Ohita valikko
Nuoret

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasa palkittiin ansiokkaasta osallisuuden kehittämisestä 

Julkaistu: 16.12.2019

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL myönsi Vaasalle erityismaininnan asukkaiden osallisuuden edistämisestä kansallisessa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivässä 7.11. 

Kunniamaininta osoitettiin kunnille, joilla oli innovatiivisia tapoja vahvistaa asukkaiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. THL myönsi kunnianmaininnan Varkaudelle, ja Vaasan lisäksi Mikkeli palkittiin erityismaininnalla.

– Osallisuuden edistämisellä tarkoitetaan tapoja, joilla asukkaat voivat osallistua kunnan tai kaupungin toiminnan kehittämiseen. Kaikkien kolmen kunnan ohjelmissa on nähtävissä, että ne on tehty asukkaita ajatellen ja kuullen, THL:sta kerrotaan.

Valinta tehtiin TEAviisarin vuoden 2019 tiedonkeruun perusteella. TEAviisarilla kerätään tietoja, joilla voidaan tarkastella erityisesti kuntajohdon roolia ja merkitystä kunnan kaikkia toimialoja koskevassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Valinnassa käytiin läpi 74 kunnan osallisuuteen liittyvät ohjelmat tai vastaavat asiakirjat.

– Olen erityisen ylpeä siitä, että maininnan saaneet ohjelmat olivat THL:n arvion mukaan konkreettisia, käytännöllisiä ja haastoivat käytännön toimiin. Nämä ovat osallistumisohjelmatyölle todella tärkeitä ominaisuuksia, sanoo osallistumistyötä Vaasassa kehittävä aluepalvelupäällikkö Suvi Aho.

Vaasassa osallistutaan joka päivä

Vaasassa on jo pitkään kehitetty asukkaiden osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi aluetoimikunnissa, joissa asukkailla on mahdollisuus osallistua oman kaupunginosansa kehittämiseen. Myös Vähänkyrön kehittäminen osana Vaasaa on varmistettu omalla valmistelevalla viranhaltijalla ja aluelautakunnalla, mikä on valtakunnallisestikin huomionarvoista. Lakisääteisten neuvostojen ja nuorisovaltuustojen lisäksi Vaasassa toimii myös maahanmuuttajaneuvosto.

– Kaupungin toimialoilla on paljon hyviä käytäntöjä asiakasraadeista yhteiskehittämiseen, ja toisaalta esimerkiksi kunnallistekniikan puolella vastataan päivittäin suoraan asukkaiden yhteydenottoihin, Aho kertoo.

Järjestöyhteistyötä kaupungissa kehitetään jatkuvasti: esimerkiksi Vaasan kaupungin liikuntatoimi on saanut valtakunnallista tunnustusta edelläkävijyydestä ja yhteisöllisestä työotteesta järjestöjen kanssa.

– Hyvänä esimerkkinä tiiviistä järjestöyhteistyöstä oli kaupungin yhdessä järjestökentän kanssa marraskuussa järjestämä Vaasa, mitä kuuluu? -tapahtuma, jossa asukkaat pääsivät tapaamaan kaupungin johtoa ja järjestöjä kasvokkain kahvikupin äärellä ja kyselytunnilla, Aho mainitsee.

Vuoden 2020 alussa käynnistyy uutuutena kaupunginjohtajan sähköinen kyselytunti, lisäksi aluelautakuntien kanssa tullaan testaamaan aluefoorumeita.

– Vaasassa osallistutaan joka päivä, ja nyt, kun kaupunkiin on saatu resurssia myös ohjelman koordinointiin, jo tehtyä hyvää työtä aletaan saattaa näkyvämmäksi. Samalla haarukoidaan vaasalaisille sopivia uusia tapoja osallistua, Aho toteaa.

Tutustu osallistumisohjelmaamme: https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/osallistu-ja-vaikuta/