Ohita valikko
Ilmakuva Vaasasta rannan puolelta illalla talvella

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan ekosysteemisopimushaun vuoden ensimmäinen hakukierros keskittyy kestävään kaupunkikehittämiseen

Julkaistu: 8.3.2023

Kestävän kaupunkikehittämisen haussa haetaan Vaasan kaupunkiseudun ja valtion välisen ekosysteemisopimuksen tavoitteiden mukaisia hankkeita. Hankkeiden on edistettävä ekosysteemisopimuksessa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien tavoitteita.

Vaasan ekosysteemisopimuksen toimenpiteet keskittyvät tässä hankehaussa Hiilineutraali Vaasa ja GigaVaasa -kokonaisuuksiin. Ratkaisuja haetaan:

  1. kestävän Invest in toiminnan konseptointiin ja kehittämiseen sekä
  2. energiajärjestelmän monimuotoisuuden edistämiseen.

Kestävän Invest in toiminnan osalta haetaan ratkaisuja konseptointiin ja toimintaympäristön kehittämiseen tukemaan muun muassa akkuarvoketjun kehittymistä. Energiajärjestelmän monimuotoisuuden edistämiseksi ja ekosysteemisopimuksen mukaisen Vaasa hiilineutraaliksi -tavoitteen tukemiseksi haetaan ratkaisuja etenkin energian varastointiin ja tulevaisuuden energiamuotojen liittyvien toimintojen koordinointiin.

Haettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman ja Vaasan kaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen mukaisia sekä edistettävä niiden tavoitteita. Haettavana on noin 600 000 euroa. EAKR-tuen osuus on 60 % kokonaiskustannuksista. Hankkeiden kesto on enintään 3 vuotta.

Vaasan kaupunkiseudun ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksella vahvistetaan vetovoimaisen osaamiskeskittymän ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä alueen toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin TKI-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimuksella kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemiä, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti.

 

Lisätietoja:

Maria Backman
Vaasan kaupunki, strategia- ja hankesuunnittelija
+358 40 554 1900, maria.backman@vaasa.fi

Karl-Gustav Byskata
Österbottens förbund, aluekehitysasiantuntija
+358 44 724 9286, karl-gustav.byskata@obotnia.fi