Förbigå menyn
ilmakuva kalaranta talvella

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Årets första ansökningsomgång för Vasa ekosystemavtal kommer att fokusera på hållbar stadsutveckling

Publicerad: 8.3.2023

Vid ansökningsomgången för hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal efterlyses projekt som är förenliga med målen i ekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. Projekten ska främja målen för åtgärdshelheterna som definierats i ekosystemavtalet.

Vasas ekosystemavtalsåtgärder är inriktade på de klimatneutrala Vasa- och GigaVaasa-helheterna i denna projektsökning. Lösningar söks:

  1. konceptskapande och utveckling av Hållbar Invest In-verksamhet och
  2. främja mångfald i energisystemet.

För Hållbar Invest In-verksamheten söks lösningar för konceptskapande och utveckling av verksamhetsmiljön för att stödja bland annat utvecklingen av batterivärdekedjan. För att främja mångfalden i energisystemet och stödja Vasas klimatneutralitets mål enligt ekosystemavtalet, eftersträvas lösningar särskilt för energilagring och samordning av aktiviteter relaterade till framtidens energiformer.

De ansökta projekten ska vara förenliga med programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 och ekosystemavtalet för Vasa stadsregion samt främja målen i dessa. Det finns cirka 600 000 euro att ansökas. ERUF-stödets andel är 60 % av de totala kostnaderna. Projektens längd är högst 3 år.

Genom ekosystemavtalet om innovationsverksamhet mellan Vasa stadsregion och staten stöds skapandet av ett attraktivt kompetenskluster och innovationsmiljöer samt områdets aktörers koppling till internationella nätverk och värdekedjor för forskning, utveckling och innovationer. Avtalet syftar till att utveckla innovationsekosystem, stärka kompetensspetsar samt öka forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens (FoUI) verkningsfullhet stadsbaserat.

 

Närmare information:

Maria Backman
Vasa stad, strategi- och projektplanerare
+358 40 554 1900, maria.backman@vaasa.fi

Karl-Gustav Byskata
Österbottens förbund regionutvecklingsexpert
+358 44 724 9286, karl-gustav.byskata@obotnia.fi