Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Kumisaappaat_Adobe stock

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasan hulevesimaksu on nyt lainvoimainen

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Vaasan hulevesimaksua koskeneen jatkovalituksen. Näin ollen hulevesimaksua koskeva päätös on nyt lainvoimainen.

Tekninen lautakunta päätti 14.10.2015 hulevesimaksun käyttöönotosta Vaasassa ja hyväksyi maksun määräytymisen perusteet. Hulevesimaksu laitettiin täytäntöön 12.12.2018 kuntalain 143 § nojalla.

– Odotettavissa oli, että päätös hulevesimaksuista saavuttaisi lainvoiman jatkovalituksesta huolimatta. Hulevesimaksu on jo käytössä useissa kunnissa, kertoo teknisen toimen johtaja Markku Järvelä.

Vesihuoltolain ja Maankäyttö- ja rakennuslain 1.9.2014 voimaan tulleet muutokset siirsivät hulevesien hallinnan kunnan järjestettäväksi. Muut vesiasiat ovat edelleen vesihuoltolaitoksen tehtäviä.

Hulevesijärjestelmällä ehkäistään tulvavahinkoja

Kiinteistöjen omistajatiedot kerätään hulevesimaksua varten kiinteistörekisteristä vuosittain 31.12. ja kuntatekniikka hoitaa maksujen laskutuksen talouspalveluiden avustuksella kerran vuodessa edellisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua.

– Ensimmäiset laskut lähetetään tänä vuonna syksyn kuluessa. Asiasta tiedotetaan tarkemmin elokuussa, kertoo Järvelä.

Hulevesimaksu on tarkoitettu kattamaan kaupungin hulevesijärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä syntyviä kustannuksia. Hulevesijärjestelmä koostuu pumppaamoista, katujen kuivatuksen putkista ja ojista, hulevesialtaista, puistojen kuivatusratkaisuista ja alueellisista hulevesiratkaisuista, jotka yhdessä palvelevat kaupungin asukkaita. Kaupungin hulevesijärjestelmän kehittämisellä ja paremmalla ylläpidolla pyritään myös varautumaan tulvien vaikutuksiin ja minimoimaan niistä aiheutuvat vahingot.

Laajimmat hulevesijärjestelmän kehittämishankkeet vuonna 2018 olivat Pohjolankadun kuivatukseen liittyvät investoinnit ja Singsbyntien ojan kunnostaminen. Lisäksi uutta hulevesijärjestelmää rakennettiin Yttersundomiin, Länsiniittyyn ja yli kymmenen kadun yhteyteen. Investointeihin kuului myös Klemetinpuiston tulvavesihallintaa ja Ravilaakson alueen hulevesijärjestelmän esirakentamista sekä lukuisia muita kohteita.

Julkaistu: 20.06.2019