Ohita valikko
Kaupungintalonpuisto

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan katu- ja viheralueiden ylläpito selvästi keskimääräistä edullisempaa – myös asukastyytyväisyys nousussa

Julkaistu: 14.9.2021

Tänä kesänä tehdyn selvityksen mukaan katu- ja viheralueiden ylläpito on Vaasassa selvästi keskimääräistä edullisempaa verrattuna muihin suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin. Myös asukastyytyväisyys on noussut reilusti vuodesta 2018.

Vaasan kaupungin kuntatekniikka osallistui kesän 2021 aikana kahteen kansalliseen selvitykseen. Toisessa vertailtiin katu- ja viheralueiden kunnossapidon kustannuksia 16 suuren ja keskisuuren kaupungin osalta. Toisessa puolestaan selvitettiin 22 kaupungin asukkaiden tyytyväisyyttä kuntatekniikan palveluihin.

– Kunnossapidon kustannusvertailussa Vaasan tilanne näyttää kohtuullisen hyvältä. Viime vuoden lukuja tarkasteltaessa ovat Vaasan kunnossapitokustannukset olleet 27% keskimääräistä alhaisemmat, kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi toteaa.

Asukastyytyväisyyden osalta kaikki kuntatekniikan osa-alueet ovat menneet merkittävästi parempaan suuntaan vuodesta 2018 lähtien. Valtakunnallisessa vertailussa Vaasa on asukastyytyväisyydessä keskiarvon tuntumassa.

Puistojen, metsien ja leikkipaikkojen osalta tilanne on selvästi valtakunnallista keskiarvoa parempi, kun taas lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä saa asukkailta keskiarvoa matalammat arvosanat.

– Talvihoidon alueurakat on kilpailutettu tänä vuonna ja jatkossa on tarkoitus parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita erityisesti pääpyörätieverkolla. Uutena palveluna tulee olemaan myös tonttiliittymien auraus, joka ei ole kaupungin lakisääteinen palvelu, mutta kovasti asukkaiden toivoma, Talvi kertoo.

Talven mukaan selvitykset osoittavat, että kuntatekniikan tilanne Vaasassa on kaiken kaikkiaan varsin hyvä. Siitä huolimatta parannettavaakin löytyy.

– Isossa kuvassa olemme jo nyt hyvin kustannustehokkaita ja asukastyytyväisyydessä suunta onkin erinomainen. Suomen parhaiden joukkoon on vielä hieman matkaa ja tätä eroa lähdemme tulevina vuosina kaventamaan.