Förbigå menyn
Stadshusparken

Artikelkategorier: Nyheter

Underhållet av Vasas gatu- och grönområden är tydligt förmånligare än i genomsnitt – även invånarnöjdheten ökar hela tiden

Publicerad: 14.9.2021

Enligt den utredning som gjordes i sommar, är underhållet av gatu- och grönområdena i Vasa tydligt förmånligare än i genomsnitt jämfört med andra stora och medelstora städer. Även invånarnöjdheten har ökat tydligt sedan år 2018.

Vasa stads kommunteknik deltog sommaren 2021 i två riksomfattande utredningar. I den ena jämfördes underhållskostnaderna för gatu- och grönområden i 16 stora och medelstora städer. I den andra kartlades i sin tur invånarnöjdheten beträffande kommunteknikservicen i 22 städer.

– I kostnadsjämförelsen av underhållet ser situationen i Vasa relativt bra ut. Då man granskar talen från föregående år har Vasas underhållskostnader varit 27 % lägre än genomsnittet, konstaterar kommunteknikdirektör Jukka Talvi.

För invånarnöjdhetens del har kommunteknikens alla delområden gått i en betydligt bättre riktning sedan år 2018. I den riksomfattande jämförelsen ligger Vasa nära genomsnittet i fråga om kundnöjdheten.

För parkernas, skogarnas och lekparkernas del är situationen tydligt bättre än i genomsnitt i hela landet, då däremot snöplogningen av gång- och cykelvägar erhöll lägre vitsord av invånarna än i genomsnitt.

– Vinterunderhållets områdesentreprenader har konkurrensutsatts i år och i fortsättningen är det meningen att gång- och cykelförutsättningarna förbättras i synnerhet inom huvudcykelnätverket. En ny serviceform kommer också att vara plogningen av tomtanslutningar, som inte är stadens lagstadgade service, men som många invånare har önskat, berättar Talvi.

Enligt Talvi visar utredningarna att kommunteknikens läge i Vasa är som helhet mycket bra. Trots det finns det ännu rum för förbättringar.

– I det stora hela är vi redan nu rätt kostnadseffektiva och i fråga om invånarnöjdheten är riktningen utmärkt. Ännu är det en bit kvar till toppen, men den här skillnaden kommer vi att ta in under kommande år.