Ohita valikko
ilmakuva

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan kauppatoria halutaan elävöittää suunnittelukilpailulla

Julkaistu: 28.1.2022

Päivitetty: 22.3.2022

Vaasan kaupunki kaavailee suunnittelukilpailua Vaasan kauppatorin ympäristöön. Kilpailun tavoitteena on elävöittää ydinkeskustaa, tarjota tekemistä erityisesti lapsiperheille, sekä parantaa keskustan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailun hyväksymisestä keskiviikkona 2.2.

Ajatus kilpailusta sai alkunsa toriin kohdistuvista muutospaineista. Näistä yksi oli vuonna 2021 tehdyn tutkimuksen tulokset, jotka osoittivat, että toriparkin rakenteet vaativat kunnostusta. Myös puuston kunto kartoitettiin arboristin toimesta ja nekin saivat kohtalokkaan tuomion.

– Melko perustavanlaatuisten kunnostustarpeiden yhteydessä nähtiin mahdollisuus torin ja sen ympäristön päivittämiseen keskeisenä osana laajempaa kävelykeskustan kokonaisuutta, maisema-arkkitehti Helena Iltanen kertoo.

Kilpailun tarkoituksena on löytää toteuttamiskelpoinen kokonaisratkaisu, joka kasvattaa ydinkeskustan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta, tarjoaa virikkeitä erityisesti lapsille ja nuorille sekä lisää kaupunkiympäristön monimuotoisuutta. Tärkeää on kuitenkin huomioida myös alueen kulttuurihistoriallinen arvo ja nykyiset toritoiminnot.

Suunnittelualue käsittää kauppatorin lisäksi torin lähiympäristön. Suunnittelualueen rajauksesta päätetään lopullisesti kaupunkiympäristölautakunnassa.

Taustalla yrittäjiltä ja asukkailta saatu palaute

Kilpailuajatusta vauhditti myös asukkailta ja yrityksiltä saatu palaute ja toiveet keskustan elinvoiman ja viihtyisyyden parantamiseen.

Torin ja kävelykeskustan käyttäjiltä saaduissa palautteissa toria on pidetty usein liian tyhjänä tilana ja sinne on toivottu lisää toimintoja ja aktiviteetteja. Toisaalta alueen kulttuurihistorialliset arvot ja tietyt toritapahtumat vaativat riittävän isoa avointa tilaa. Tämän ristiriidan ratkominen on suunnittelussa keskeisessä asemassa.

– Pyrimme siihen, että erityisesti lapsiperheiden viihtyvyys ydinkeskustassa lisääntyy ja toisaalta keskustan yrittäjien liiketoimintamahdollisuudet paranevat. Asukkaita ja asiantuntijoita kuullaan monipuolisesti ja tarkalla korvalla suunnittelun aikana. Esimerkiksi yrittäjien edustaja on otettu mukaan kilpailun ohjausryhmään, kaupunkiympäristön toimialajohtaja Markku Järvelä kertoo.

Kulttuurihistorialliset arvot huomioidaan

Kauppatori ja puistikot ovat osa laajempaa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Torin ympäristö ja kulttuurihistorialliset arvot asettavatkin raamit suunnittelutyölle.

– On tärkeää, että alue säilyy korkeatasoisena ja omaleimaisena kaupunkiympäristönä. On selvää, että kilpailijat eivät voi lähteä täysin puhtaalta pöydältä ideoimaan, vaan suunnitelman tulee olla tasapainossa historiallisen ympäristönsä kanssa, Iltanen toteaa.

Kilpailu on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Suomen Maisema-arkkitehtiliiton ja Suomen Arkkitehtiliiton kanssa. Kilpailuohjelma julkaistaan helmikuun aikana, mikäli kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy toteutussuunnitelman.