Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Metsän istutus

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasan kaupungin talousarvio vuodelle 2021 kattaa alijäämää ja tavoittelee 10,9 miljoonan euron tulosta

Julkaistu: 19.11.2020

Vaikka talouden epävarmuus jatkuu, ennakoi Vaasan kaupunki vuodelle 2020 noin 13,9 miljoonan euron ja vuodelle 2021 noin 10,9 miljoonan euron tulosta. Alijäämän kattamisen jälkeen tärkein tavoite on taloudellisen puskurin kerryttäminen. Kaikki toimenpiteet tarvitaan, mutta veroprosentteja ei nosteta.

– Haasteemme ovat globaaleja. Koronatilanne koskettaa meitä kaikkia ja vaikuttaa talouteen ympäri maailmaa, myös Suomessa ja Vaasassa. Näyttää siltä, että pääsisimme tavoitteeseen eli saisimme alijäämistä kuitattua tarvittavan osuuden tälle vuodelle. Meille jää alijäämää tämän jälkeenkin, mutta vuoden 2021 positiivisella tuloksella pyritään siitäkin suurin osa kattamaan vuoden 2021 aikana. Yli 10 miljoonan euron tulostavoite on mahtava saavutus tilanteessa, jossa moni kaupunki ennustaa ensi vuodelle kymmenienkin miljoonien tappiota. Pitkäjänteinen työmme talouden tasapainottamiseksi on tuottanut tulosta, sanoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry .

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 16.11. että veroprosentit pysyvät vuonna 2021 vuoden 2020 tasolla.

Verotulot vielä epävarmoja – alijäämän kattamiseen lisäaikaa

Talousarviota laadittaessa verotulojen epävarmuus on iso tekijä. Ennusteiden mukaan Vaasan alueelle on ennustettu verotulojen kasvua, mutta koska koronatilanne on aiheuttanut yrityksille suuriakin haasteita, yhteisöverojen osuus voi pudota ja kunnallisverotuotot laskea. Verotulot kattavat puolet kaupungin toimintamenoista, joten pienikin heilahdus vaikuttaa. Yhteisöverojen puolella muutokset näkyvät viiveellä.

– Ennustamme ensi vuonna saavamme verotuloja yhteensä noin 298 miljoonaa euroa, josta yhteisöveron osuus on 27 miljoonaa euroa ja tuloveron 246 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia saisimme noin 131 miljoonaa euroa ja toimintatuottoja noin 196 miljoonaa euroa. Kaupungin kokonaistoimintamenot ovat noin 593 miljoonaa eur Vuosikatteen arvioidaan olevan noin 42 miljoonaa euroa. Kun investoinneista tehtävien poistojen taso saadaan pysymään ennallaan, noin 31 miljoonassa eurossa, jäisi tulokseksi 10,9 miljoonaa euroa, kertoo talous- ja strategiajohtaja Miia Äkkinen.

Kuntalakiin valmisteltavan muutoksen johdosta Vaasankin on mahdollista hakea alijäämän kattamiseen kaksi vuotta lisäaikaa. Hakumahdollisuus tulee auki joulukuussa. Lisäksi valtionvarainministeriöstä on haettu harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 5 miljoonaa euroa, päätös tästä tulee joulukuussa.

– Vuonna 2020 Vaasa sai valtion koronatukia 16,5 miljoonaa euroa. Valtio jatkaa koronan heikentämän kuntatalouden tukemista myös vuonna 2021. Tuki on kunnille erittäin tärkeä ja varmistaa peruspalvelujen tarjoamisen kuntien talouden heikennyttyä, Äkkinen lisää.

Investointeja harkiten ja useammalle vuodelle jakaen

Kasvavalla ja elinvoimaisella kaupungilla on investointipaineita. Investointeja tehdään nyt kuitenkin harkiten.

Investointien kokonaisnettomenot ovat vuonna 2021 noin 50 miljoonaa euroa. Suurimpia investointeja ovat satama-alueen kehittäminen ja rakentaminen noin 11 miljoonalla eurolla sekä kuntatekniikan investoinnit, yhteensä noin 19 miljoonaa euroa. Kuntatekniikan investointeihin kuuluvat muun muassa pyöräilyn kehittäminen (500 000 e), kestävän liikkumisen kehittäminen (210 000 e), tori ja kävelykeskusta (270 000 e), hulevesikohteet (800 000 e) ja Liisanlehdon liikennejärjestelyt ja infra (1,3 milj. e).

Muita investointikohteita ovat Terranovan näyttelyn uusiminen (350 000 e), maa-alueiden hankinta (1,5 milj. e), Vaasan Veden investoinnit (9 milj. e), Variskan yhtenäiskoulu (4 milj. e), rakennusten peruskorjaukset (7 milj. e), skeittipuisto (350 000 e) ja vapaa-aika-alueiden kehittäminen (250 000 e).

Pidemmän aikavälin isoja investointeja ovat muun muassa keskustan koulukampus, Ravilaakso ja sataman jatkokehitys.

Uusi normaali vaikuttaa myös talouteen

– Toimintaa tulee ensi vuonna luonnehtimaan uusi normaali. Paluuta entiseen ei oikeastaan ole. Kiitos pitkäaikaisen tasapainottamistyön, olemme pääsemässä hallitun kasvun uralle. Pääsemme lähivuosina kerryttämään taseeseen ylijäämää taloudelliseksi puskuriksi, jolloin jokainen heilahdus ulkomaailmassa ei vaikuttaisi kaupungin käyttötalouteen. Samalla meidän pitää kuitenkin huolehtia siitä, että kaupungin investoinnit ja velkaantuminen pysyvät hallinnassa, sanoo Häyry.

Tulevaan epävarmuutta luovat niin koronan jälkeinen maailmantalous, valtiontalous kuin kuntatalouskin. Etätyö on tullut jäädäkseen ja muuttaa myös kaupungin toimintatapaa. Suurin muutos toimintaympäristössä liittyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän käynnistymiseen 1.1.2022 alkaen.

– Uuden Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän vaikutukset talouteen, kunnan rakenteeseen ja päätöksentekorakenteeseen näkyvät kaupungin toiminnan suunnittelussa. Vuoden 2021 talousarvio on viimeinen talousarvio, jossa sosiaali- ja terveystoimi on mukana, tiivistää Äkkinen.

 

Talousarvio käsitellään kaupunginhallituksessa 23.11. ja kaupunginvaltuustossa 14.12.

 

Avainluvut M€ Nyckeltal M €, talousarvio budjet 2021, Tilikauden tulos Räkenskapsperiodens resultat 10,9, Vuosikate Årsbidrag 42, Lainamäärä per asukas Lånebelopp per invånare 4343, Investointien nettomenot Nettoutgifter av investeringar -49,8, Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar -31,2, Kertynyt alijäämä 31.12.2021 Ackumulerade underskott 31.12.2021 0, Tuloveroprosentti Skatteprocent 21, Verotulot Skatteinkomster 298,4