Ohita valikko
Kaksi ihmistä tietokoneella

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan kaupunki pilotoi Kansallisarkiston sähköisen arkistoinnin laajentamista

Julkaistu: 3.10.2023

Kansallisarkiston sähköinen arkistointi laajentaa palveluaan valtionhallinnon lisäksi muille julkisen hallinnon tietoaineistoille. Vaasan kaupunki on valittu pilotoimaan palvelua.

Tavoitteena on, että kunnat, hyvinvointialueet ja korkeakoulut voivat siirtää arkistoitavat tietoaineistonsa Kansallisarkistoon. Palvelun on tarkoitus olla koko julkishallinnon käytössä vuonna 2025.

Valittuja pilottiorganisaatioita on nyt kymmenen; kahdeksan kuntaa, yksi korkeakoulu ja eduskunta. Pilottiorganisaatiot ovat kooltaan ja lähtökodiltaan mahdollisimman erilaisia organisaatiota, lähdejärjestelmiä ja aineistoja.

– Olen iloinen, että Vaasan kaupunki on yksi pilottiin osallistujista. Tarkoituksena on nyt syksyllä kokeilla aineiston siirtopaketin muodostamista ja itse siirtämistä kevään 2024 aikana, kertoo hallintojohtaja Marjo Mäki-Krekola.

Kansallisarkiston sähköisen arkistoinnin laajentamisen tavoitteena on yhtenäistää sähköisen arkistoinnin käytäntöjä koko julkishallinnossa. Samalla yksittäisten toimijoiden investointitarve sähköisen arkistoinnin teknisiin ratkaisuihin ja osaamisen kehittämiseen vähenee.

– Vaasan kaupungin, muutama vuosi sitten hankkima, oma sähköisen arkistoinnin ratkaisu ei ole missään nimessä ollut turha hankinta. Kaupungilla on paljon pitkään säilytettävää sähköistä aineistoa, joka ei ole arkistoitavaa. Sen säilyvyys ja käytettävyys tarvittavan ajan voidaan näin varmistaa, toteaa asianhallinnan erityisasiantuntija Marja Mikola.

Keskitetty valtakunnallinen tietovaranto palvelee myös tietoaineistojen laajempaa digitaalista käyttöä. Kansallisarkisto kehittää laajentamisprojektin yhteydessä Astia-käyttöliittymäänsä nykyistä sujuvammaksi tutkimuksen ja muun tiedon tarpeen näkökulmasta.

 

Lisätietoa sähköisen arkistoinnin laajennuksesta: https://kansallisarkisto.fi/sapa-laajennus