Förbigå menyn
Kaksi ihmistä tietokoneella

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa stad pilottestar utvidgningen av Riksarkivets tjänst för digital arkivering

Publicerad: 3.10.2023

Riksarkivet utvidgar sin tjänst för digital arkivering så att den utöver statsförvaltningen också ska omfatta den övriga offentliga förvaltningen och dess datalager. Vasa stad är en av organisationerna som ska pilottesta tjänsten.

Målet är att kommuner, välfärdsområden och högskolor kan överföra sina material till Riksarkivet för arkivering. Enligt planerna ska tjänsten vara i bruk inom hela den offentliga förvaltningen år 2025.

De utvalda pilotorganisationerna är nu tio; åtta kommuner, en högskola samt riksdagen. Pilotorganisationerna har valts ut på så sätt att de till storlek och utgångspunkter representerar så olika typer av organisationer, källsystem och material som möjligt.

– Jag är glad för att Vasa stad är en av pilotorganisationerna. Avsikten är att vi nu under hösten ska försöka bilda ett överföringspaket av materialen och testa själva överföringen under våren 2024, säger förvaltningsdirektör Marjo Mäki-Krekola.

Målet med utvidgningen av Riksarkivets tjänst för digital arkivering är att göra praxis för digital arkivering enhetligare inom hela den offentliga förvaltningen. Samtidigt minskar enskilda aktörers behov av att investera i tekniska lösningar för digital arkivering och även i kompetensutveckling.

– Den lösning för digital arkivering som Vasa stad för några år sedan anskaffade för eget bruk har absolut inte varit någon onödig upphandling. Staden har mycket elektroniskt material som ska lagras långvarigt, dock inte arkiveras. På det här sättet kan vi säkerställa att även dessa material bevaras och finns tillgängliga så länge de behövs, konstaterar Marja Mikola, specialsakkunnig i ärendehantering.

Ett centraliserat nationellt datalager bidrar också till en mera omfattande digital användning av dataunderlag. I anslutning till utvidgningsprojektet utvecklar Riksarkivet också sitt användargränssnitt Astia så att det är enklare att använda ur perspektivet för forskning och andra informationsbehov.

 

För mer information om utvidgningen av digital arkivering, gå in på https://kansallisarkisto.fi/sv/utvidgning-av-digital-arkivering