Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasan kaupunki rekrytoi koronasta huolimatta 611 ihmistä

Julkaistu: 3.3.2021

Vaasan kaupunki rekrytoi vuonna 2020 yhteensä 611 ihmistä, luku on verrattain korkea ottaen huomioon varsinkin käynnissä olevan globaalin pandemian. Edellisvuonna Vaasan kaupunki rekrytoi 577 ihmistä. Eniten kaupunki rekrytoi tänä vuonna opettajia ja sairaanhoitajia sekä sivistystoimen alojen ohjaajia. Anonyymisti rekrytoitujen määrä kasvoi ja työnantajakuvaa kehitetään Vaasassa tehokkaasti.

Vuonna 2020 työpaikkoja havitteli yhteensä 4914 hakijaa, joista 70 prosenttia oli naisia ja 30 prosenttia miehiä. Vakinaisiin työsuhteisiin palkattiin 374 työntekijää ja määräaikaisia tehtäviä täytettiin 230.

Kuukausittain Vaasan kaupunki työllistää myös keskimäärin 330 henkeä lyhytaikaisiin sijaisuuksiin varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveystoimen yksiköihin.

Lisäksi Vaasan kaupunginvaltuuston myöntämällä määrärahalla työllistettiin 168 pitkäaikaistyötöntä vuonna 2020. Velvoitetyöllistettäviä oli yhteensä 16, joista yhdeksän oli 2019 alkanutta, vuodelle 2020 jatkuvaa työsuhdetta ja seitsemän vuonna 2020 alkanutta työsuhdetta. Osatyökykyisiä Vaasan kaupunki työllisti 13.

Vaasan kaupungin rekrytoinnit vuonna 2020

Rekrytointeja 426
Työpaikkoja 611
Vakinaisia 374, määräaikaisia 230
Hakijoita 4914 (joista naisia 70 % ja miehiä 30 %)
Virkoja 105, työsuhteita 409
Äidinkielijakauma: Suomi 65%, ruotsi 28%, muu 7%
Erilaisia nimikkeitä 161
Rekrytoinnit joissa käytetty anonyymia hakua 23
Ulkoinen haku 555, sisäinen haku 56 (yht. 611)

Eniten haetut nimikkeet:

Opettajat, lehtorit
Sairaanhoitajat
Ohjaajat (sosiaaliohjaaja, ohjaaja, nuoriso-ohjaaja, perheohjaaja)
Koulunkäynninohjaajat
Varhaiskasvatuksen opettajat
Hoitaja
Ylilääkärit, lääkärit + hammaslääkärit
Terveydenhoitaja
Psykologit
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Ikäjakauma:

Alle 20 > 31%
20-29 > 29%
30-39 > 17%
40-49 > 12,5 %
50-59 > 9 %
Yli 60 > 1,5%

Anonyymiä rekrytointia lisättiin ja työnantajakuvaa kehitetään

Anonyymiä rekrytointia testattiin kaupungilla ensimmäisen kerran jo vuonna 2018. Kokemukset ovat olleet positiivisia niin hakijoiden kuin rekrytoijienkin mielestä. Anonyymissä rekrytoinnissa hakijan henkilötiedot eivät näy hakemuksessa esimiehelle vaiheessa, jossa käydään läpi potentiaalisia ehdokkaita haastattelua varten. Hakemuksesta nostetaan sen sijaan esiin tietoa, joka on olennaista tehtävässä vaadittavaan ja kaupungin strategian kannalta olennaiseen osaamiseen.

Rekrytointeja, joissa käytettiin anonyymia hakua, tehtiin Vaasassa 12 vuonna 2019 ja 23 vuonna 2020.

Vaasan kaupungin strategiaan kuuluu olennaisena osana myös aktiivinen työnantajakuvan kehittäminen. Kaupungilla on käytössä hakijakokemuskysely, joka lähetetään kaikille Vaasan kaupungilta töitä hakeneille. Lisäksi kaupunki tutkii parhaillaan työnantajakuvaa niin sisäisen kuin ulkoisenkin työnantajakuvatutkimuksen keinoin.

– Työnantajabrändin kehittäminen on erittäin tärkeää, jotta saamme houkuteltua meille osaavia ammattilaisia. Tutkimusten tulosten perusteella pystymme tekemään kehittämissuunnitelman ja siten suuntaamaan toimenpiteitä oikeisiin asioihin, Vaasan kaupungin rekrytointivastaava Anne Lindell.

Nuoria työllistettiin ennätysmäärä

Vaasan kaupunki työllisti yhteensä 433 nuorta kesätöihin vuonna 2020. Urheilustipendejä jaettiin 18 liikunnan parissa työskentelemisestä kiinnostuneelle nuorelle, 4h-yrittäjätukea myönnettiin kuudelle yrittäjyydestä kiinnostuneelle nuorelle. Lisäksi 46 nuoren työllistämistä tuettiin Vaasan kaupungin myöntämällä kesäduunisetelillä.

Lisäksi kaupunki palkkasi kesäsijaisia eri tehtäviin. Lähihoitajan kesäsijaisia palkattiin sosiaali- ja terveysalan yksiköihin yhteensä noin 195. Sairaanhoitajan kesäsijaisia työllistettiin noin 43 ja osastosihteerien kesäsijaisia neljä.

– Koronasta huolimatta ja osin sen takia teimme kesätyöllistämisen ennätysvuoden. Tämä on erittäin merkittävää, sillä useat kunnat peruivat kesätyöllistämisen kokonaan, kertoo Vaasan kaupungin työllistämisvastaava Helena Nurmikoski.

Haku Vaasan kaupungin avoimiin työpaikkoihin: kuntarekry.fi 
Lisätietoja työpaikoista: facebook.com/rekryvaasa/vaasa.fi/rekrytointi