Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan kaupunki työllisyyden ekosysteemin vetovastuuseen

Julkaistu: 25.4.2022

Vaasan työllisyyden ekosysteemin kehittämisvastuu siirtyy Pohjanmaan TE-palveluilta Vaasan kaupungille ja osaksi hyvinvointipalveluiden tulosaluetta. Ekosysteemissä tullaan keskittymään tänä vuonna erityisesti asiakasviestinnän lisäämiseen sekä digitaalisten palvelukanavien kehittämiseen. Työllisyyden ekosysteemin tavoitteena on toteuttaa alueellinen yhteistyömalli työllisyyden kokonaisvaltaiseen hoitoon.

Vaasa ei lähtenyt kuntakokeiluun, vaan kaupungissa lähdettiin tekemään työllisyyden ekosysteemiä kaikkien toimijoiden kanssa, jotka vaikuttavat asukkaiden hyvinvointiin. Uusi yhteistyömalli palvelee paremmin niin yksityistä kuin julkistakin sektoria ja tarjoaa työnhakijoille selkeämpää polkua työllistymisen palveluihin.

Työllisyyden ekosysteemin vetovastuu siirtyi Vaasan kaupungille huhtikuun alussa. Projektipäälliköksi valittiin rekrytoinnin kautta Mira Pihlaja, joka on aiemmin toiminut projektipäällikkönä Pohjanmaan TE-palveluissa.

– Olen iloinen tullessani valituksi tehtävään. Olen ollut kehittämässä työllisyyden ekosysteemiä jo maaliskuusta 2021 ja nyt pääsen jatkamaan tätä tärkeää työtä uudessa tehtävässä Vaasan kaupungilla. Viime vuoden aikana vahvistimme ekosysteemin verkostoa sekä keskityimme yhteistyön tiivistämiseen, palvelumallien kehittämiseen ja ekosysteemin sisäiseen tiedotukseen, Pihlaja tiivistää.

Vuoden 2022 alusta Vaasan kaupungilta Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymään siirtyneiden palveluiden edustus työllisyyden ekosysteemissä päivitettiin viime vuoden lopussa.

Ekosysteemityö osaksi hyvinvointipalveluita

Työllisyyden ekosysteemi sijoittuu huhtikuusta alkaen kaupungin hyvinvointipalveluiden alle.

– Olemme Vaasan kaupungilla valmistelleet kehittämisvastuun siirtämistä osaksi kaupungin toimintaa ja ekosysteemityö sijoittuu hyvinvointipalveluihin. Ekosysteemin keskiössä on työllisyysasteen paraneminen ja palveluiden kynnyksen madaltaminen ja tämän myötä asukkaiden hyvinvointi. Ekosysteemityötä ja konkreettista palvelukehittämistä tullaan toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden projektien ja hankkeiden kanssa, hyvinvointijohtaja Virve Flinkkilä kertoo.

Kehittämisen keskiössä on vuonna 2022 kolme kehitettävää asiakasryhmäkohtaista palvelupolkua: pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset, maahanmuuttajat ja KV-osaajat, sekä nuoret. Toimintamallia kehitetään kohti asiakkaiden joustavaa moniammatillista palvelua. Vuoden 2022 aikana on ekosysteemin palveluiden laajentamisen vaihe.

– Viime vuonna keskityimme ekosysteemin sisäiseen tiedotukseen järjestämällä infoja, työpajoja ja webinaareja sekä kirkastimme yhteiset tavoitteemme. Nyt keskitymme myös asiakasviestintään sekä toimijoiden tietovarantoon. Parhaillaan valmistelemme asiakasviestintään keskittyviä nettisivuja, jotka julkaistaan tämän kevään aikana. Tavoitteenamme on myös lisätä digitaalisia palveluita ja olemme esimerkiksi jo ottaneet ohjaustaverkossa.fi -alustan pilottikäyttöön, Pihlaja kertoo.

Uutisia Vaasan työllisyyden eri kehittämistoimista löydät muun muassa täältä: https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusivu/aluesivu/?k=0&m=0&y=0&t=0&a=905&pa=1

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Lue lisää uudistuksen etenemisestä: https://tem.fi/te-palvelut-2024-uudistus