Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa stad tar över ledningsansvaret för sysselsättningens ekosystem

Publicerad: 25.4.2022

Ansvaret för att utveckla sysselsättningens ekosystem i Vasa övergår från Österbottens TE-tjänster (arbets- och näringstjänster) till Vasa stad och blir en del av välfärdsservicens resultatområde. I ekosystemet kommer man i år att koncentrera sig särskilt på att öka kommunikationen med kunderna samt att utveckla digitala servicekanaler. Målet med sysselsättningens ekosystem är att genomföra en regional samarbetsmodell för den övergripande skötseln av sysselsättningen.

Vasa gick inte med i kommunförsöket, utan inom staden beslöt man sig för att göra ett ekosystem för sysselsättningen tillsammans med alla aktörer som påverkar stadsbornas välfärd. Den nya samarbetsmodellen betjänar bättre såväl den privata som den offentliga sektorn och erbjuder arbetssökande en tydligare stig till sysselsättningens tjänster.

Vasa stad övertog ledningsansvaret för sysselsättningens ekosystem i början av april. Genom rekrytering valdes Mira Pihlaja till projektchef. Hon har tidigare varit projektchef vid Österbottens TE-tjänster.

– Jag är glad att jag blev vald till uppdraget. Jag har varit med och utvecklat sysselsättningens ekosystem sedan i mars 2021 och nu får jag fortsätta detta viktiga arbete i mitt nya uppdrag vid Vasa stad. Under fjolåret stärkte vi ekosystemets nätverk och koncentrerade oss på att intensifiera samarbetet, utveckla tjänstemodellerna och på att informera internt om ekosystemet, sammanfattar Pihlaja.

Vid slutet av fjolåret uppdaterades representationen inom sysselsättningens ekosystem i fråga om de tjänster som vid ingången av år 2022 övergick från Vasa stad till Österbottens välfärdssamkommun.

Ekosystemarbetet blir en del av välfärdsservicen

Sysselsättningens ekosystem är från och med början av april underställt stadens välfärdsservice.

– På Vasa stad har vi förberett övergången av utvecklingsansvaret till stadens verksamhet och ekosystemarbetet förläggs till välfärdsservicen. Fokus i ekosystemet ligger på att förbättra sysselsättningsgraden och sänka tröskeln för att söka sig till servicen och i och med det på invånarnas välfärd. Ekosystemarbetet och det konkreta serviceutvecklandet kommer att genomföras i tätt samarbete med stadens övriga stora och små projekt, säger välfärdsdirektör Virve Flinkkilä.

I fokus för utvecklandet finns år 2022 tre kundgruppsvisa servicestigar som ska utvecklas: långtidsarbetslösa och partiellt arbetsföra, invandrare och internationella experter samt ungdomar. Verksamhetsmodellerna utvecklas mot en flexibel yrkesövergripande service för kunderna. Under år 2022 pågår en fas där ekosystemets service breddas.

– I fjol koncentrerade vi oss på att internt informera om ekosystemet genom att ordna infomöten, verkstäder och webinarier och dessutom förtydligade vi vårt gemensamma mål. Nu koncentrerar vi oss också på kundkommunikationen samt på aktörernas datalager. Just nu förbereder vi webbsidor som koncentrerar sig på kundkommunikation och de kommer att publiceras under våren. Vi har också som mål att utöka den digitala servicen och vi har t.ex. redan tagit i användning plattformen ohjaustaverkossa.fi för ett pilotförsök, säger Pihlaja.

Nyheter om olika utvecklingsåtgärder gällande sysselsättningen i Vasa hittar du bl.a. här: https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/sv/Etusivu/aluesivu/?k=0&m=0&y=0&t=0&a=905&pa=1

Syftet är att ansvaret för arbets- och näringstjänsterna ska överföras till kommunerna under år 2024. Läs mera om hur reformen framskrider: https://tem.fi/sv/reformen-av-arbets-och-naringstjansterna-2024