Ohita valikko
Hammashoitola

Artikkelin kategoriat: Arkisto Laihian terveysasema

Vaasan sosiaali- ja terveystoimi on saanut Sosiaali- ja terveyspalvelujen laaduntunnustuksen

Julkaistu: 11.2.2020

Päivitetty: 26.11.2020

Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) -työryhmä on myöntänyt yksimielisesti 13.12.2019 laaduntunnustuksen Vaasan sosiaali- ja terveystoimelle sekä Laihian yhteistoiminta-alueelle. Sosiaali- ja terveystoimen kehittämissuunnittelijat kävivät Helsingissä 6.2.2020 SHQS-laaduntunnustusjuhlassa hakemassa laaduntunnuksen sertifikaatin.

Myönnetty laaduntunnustus kattaa Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, ja se on voimassa kolme vuotta eli 12.12.2022 saakka.

– Suuri kiitos henkilökunnalle, joka on lähtenyt hienosti mukaan laatutyöhön! Laatutyö on aivan samaa työtä, mitä olemme tähän saakka tehneet. Tämän laatutyön avulla tulevat näkyville ne asiat, joita tulee kehittää tai korjata, kiittää terveyspalveluiden kehittämissuunnittelija Sirpa Manninen.

Erityiskiitos asiakas- ja potilaslähtöisyydestä

Erityistä kiitosta Vaasan sosiaali- ja terveystoimelle annettiin asiakas- ja potilaslähtöisyydestä, joka nousi esiin myös ulkoisen auditoinnin palautteessa.

– Henkilökunnan lisäksi haluamme kiittää asiakasraateja, kokemusasiantuntijoita ja -toimijoita sekä asiakkailta ja potilailta saatuja palautteita toiminnan kehittämiseksi, lisää sosiaalityö ja perhepalveluiden kehittämissuunnittelija Kirsi Jormanainen.

Koti- ja laitoshoidossa laatutyötä on tehty vuosien ajan

Koti- ja laitoshoidossa on tehty järjestelmällistä laatutyötä jo vuodesta 2006 alkaen, jolloin SHQS-laatujärjestelmä otettiin käyttöön. Ensimmäinen laaduntunnustus myönnettiin vuonna 2011, ja se on uusittu kolme kertaa vuosina 2014, 2017 ja 2019. Vuonna 2014 laaduntunnuksen sai myös silloinen hallinto- ja talouspalvelut sosiaali- ja terveystoimessa.

– Laaduntunnustus on osoitus pitkäjänteisestä ja kehittämismyönteisestä tavasta ajatella ja toimia. Hyvä laatu on arjen todellisuutta, vastuullisuutta ja oman toiminnan kehittämistä, kertoo koti- ja laitoshoidon kehittämissuunnittelija Katja Vertanen. 

Laaduntunnustus edellyttää vahvaa näyttöä laatukriteereiden täyttämisestä

Laaduntunnustus edellyttää, että organisaatiossa on läpikäyty täysimittainen ulkoinen auditointiprosessi, joka tarkoittaa käytännössä kaksivaiheisen auditoinnin toteutumista ja mahdollisiin lisänäyttöihin vastaamista.

Laatutunnustuksen edellytyksinä organisaatiossa tulee noudattaa säädöksiä sekä sosiaali- ja terveyspoliittisia linjauksia, palvelujärjestelmää on ylläpidettävä järjestelmällisesti sekä riskienhallinta ja turvallisuus on varmistettava. Lisäksi hoito ja palvelut on oltava asiakas- ja potilaslähtöisiä, ja ne tulee toteuttaa ammatillisesti pätevästi. Myös hoidon ja palvelun saatavuus on varmistettava sekä hoito- ja palveluprosessien saumaton toteutuminen on turvattava. Laatutyössä näkyvät myös toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus.

Laaduntunnustuksen myöntää auditoijaryhmästä riippumaton SHQS-työryhmä auditointiryhmän esityksestä. Vuosittaisilla ylläpitoauditoinneilla varmistetaan laaduntunnustuksen voimassaolo. Laaduntunnustuksen uusinta on tehtävä ennen myönnetyn laaduntunnustuksen umpeutumista.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) laaduntunnuksen myöntää Labquality. www.labquality.fi.