Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan talousarvio 2023 luo tasapainoa ja kasvua

Julkaistu: 27.10.2022

Vaasan kaupungin talousarvio vuodelle 2023 tavoittelee tasapainoa ja puskuria epävarmuudelle. Kunnallisveroprosentti muuttuu hyvinvointialueiden myötä, mutta verotulojen odotetaan kertyvän silti suhteellisen hyvin. Vuoden 2023 tulokseksi tavoitellaan 0,8 miljoonaa euroa. Investointeja tehdään paljon, mutta läheskään kaikkia tarpeita ei pystytä tyydyttämään.

– Elämme epävarmoja aikoja ja jos korona aiheutti aiemmin ennustettavuuden vaikeutta, tuo myös Ukrainan tilanne lisää epävarmuutta. Talouden ennustettavuus on hyvin haastavaa. Kulujen nousu vaikeuttaa investointien ja käyttötaloudenkin suunnittelua. Hyvinvointialueiden aloitus vuoden 2023 alussa muuttaa verotusta ja verotuloja, kertoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Vaasan asukasluvun odotetaan kehittyvän maltillisesti, mutta kuitenkin edelleen positiivisesti. Työllisyysnäkymät ovat todella hyvät ja eräillä aloilla voidaankin jo puhua selkeästä työvoimapulasta. Rakentamisen, niin asumisen kuin kaupan ja teollisuudenkin alalla, odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla. Kaupunki kasvaa ja kehittyy kokonaisuudessaan vakaasti.

Verotuloihin muutoksia

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Tämä tarkoittaa kunnallisverotuksen laskua ja valtionverotuksen korotusta tuloverotuksessa. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtionverotusta vastaavasti kiristetään. Vaasan kunnallisvero laskee siis 21 prosentista 8,36 prosenttiin. Yleiseksi kiinteistöveroksi esitetään 1,25 prosenttia. Myös kuntien saama jako-osuus yhteisöveron tuotosta pienenee hiukan.

– Veromuutokset tarkoittavat verotulojen pudotusta noin 151 miljoonalla eurolla vuodesta 2022, mutta myös sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittamisen loppua. Toiminallisesti muutoksia ei enää merkittävissä määrin tule, sillä Vaasa siirsi sote-palvelut jo vuoden 2022 alussa kuntayhtymään, konsernihallinnon johtaja Jari Karjalainen selventää.

Yleisesti verotulot ovat kasvaneet hyvin, johtuen hyvästä työllisyystilanteesta, vahvasta tulokehityksestä sekä alueen yritysten hyvästä tuloskunnosta. Verotuloja odotetaankin vuonna 2023 saatavan yhteensä runsaat 181 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia odotetaan noin 45 miljoonaa euroa, mikä on noin kolmanneksen verrattuna vuoteen 2022  johtuen sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen poistumisesta.

Käyttötaloudessa ylityspaineita

Kaupungin toimintakulujen arvioidaan olevan liikelaitoksineen vuonna 2023 noin 326 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja odotetaan noin 134 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen ylijäämä pyritään pitämään runsaassa 10 miljoonassa eurossa.

Lautakunnat ovat esittäneet vuoden 2023 talousarvioon lisäyksiä noin 6,6 miljoonalla eurolla, joista noin 2,8 miljoonaa euroa on katettavissa toimintatuloilla. Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen on voitu osoittaa rahoitus näistä esityksistä noin kahteen kolmasosaan.

Tärkeimpiä lisäyksiä käyttötalouteen ovat varhaiskasvatuksen sijaiset ja avustajat (350 000 e), kirjastoaineistot (20 000 e), katujen hoito (125 000 e), varautuminen energian hinnannousuihin (145 000 e), joukkoliikenteen parannukset (280 000 e) ja Marian kirkon kattamisselvitys (100 000 e).

Investointeja harkiten, rahoituskulut nousussa

Merkittävimpiä investointeja vuonna 2023 ovat vapaa-ajanalueiden kehittäminen (480 000 e), katuverkkojen rakentaminen ja saneeraus (5,4 milj. e), pyörätiet (2,7 milj. e), viheralueiden kehittäminen (0,5 milj. e), sataman kehittäminen (4,7 milj. e), Laajametsän suurteollisuusalue (7,8 milj. e), Vaasan veden hankkeet (10,4 milj. e), Sundomin koulun laajennus (3,3 milj. e) ja rakennusten peruskorjaus (7,5 milj. e).

Yhteensä kaupunki investoi ensi vuonna noin 65 miljoonalla eurolla.

– Investointeja tehdään harkiten ja kohteet ovat strategian mukaisia. Pyöräilyn, viheralueiden ja logistiikan kehittäminen palvelevat Hiilineutraali Vaasa 2020-luvulla tavoitettamme. Vetovoimatavoitetta voimme edistää elinkeinoelämää edistämisellä ja vapaa-ajanalueiden kehittämisellä. Myös hyvinvointiin näillä kaikilla on vaikutusta, sanoo Häyry.

Rahoitusmarkkinoiden epävakaus ja nousevat korot vaikuttavat lainanottoon ja lainamääriin. Velkaa per asukas Vaasalla oletetaan vuoden 2023 päätteeksi olevan 5524 euroa, joka on suurista investoinneista johtuen melkein 460 euroa suurempi kuin vuonna 2022.

Elinvoimaa tukeviin investointeihin tullaan hakemaan myös ulkopuolista rahoitusta. Esimerkiksi ekosysteemisopimuksen kautta kaupungin kehittämiseen saadaan EU-rahoitusta.

Talousarvio vuodelle 2023 käsitellään kaupunginhallituksessa 31.10. ja kaupunginvaltuustossa 14.11.
Esityslistat julkaistaan osoitteessa https://tweb.vaasa.fi/

Vaasan kaupungin vuoden 2023 talousarvio lukuina:

Asukasluku ennuste 2023………………………..  67 900 asukasta
Tuloveroprosentti……………………………………  8,36 prosenttia
Toimintakate…………………………………………  -191,8 miljoonaa euroa
Verotuotot……………..………………………………  181 miljoonaa euroa
Vuosikate……………………………………………….. 35,2 miljoonaa euroa
Kertynyt ylijäämä……………………………………. 10,6 miljoonaa euroa
Tulos……………………………………………………… 0,8 miljoonaa euroa
Valtionosuudet……………………………………….. 45 miljoonaa euroa
Investoinnit yhteensä (netto)……………………  65 miljoonaa euroa
Lainamäärä per asukas…………………………….  5524 euroa