Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan Vanhan valimon ympäristöriskit selvitetään

Julkaistu: 27.5.2021

Vaasan vanhan valimon ympäristössä tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia kesän 2021 aikana.

Vaasassa, vanhan valimon alueella tutkitaan maaperää sekä pohjavettä touko-kesäkuussa 2021 (viikoilla 22-23). Vanhan valimon alueelta otetaan näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve.

Historiatietojen mukaan vanha valimo on ollut toiminnassa vuosina 1920-1970. Alueella ei ole tehty aikaisemmin laajoja tutkimuksia. Alueella sijaitsevan rakennuksen perusparannustöiden yhteydessä vuonna 2020 kaivetuista maista on otettu näytteitä ja kyseiset maakasat on poistettu tulosten perusteella alueelta vuonna 2021.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Vaasan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Oy. Selvitys valmistuu syyskuun 2021 loppuun mennessä.

Lue lisää: maaperakuntoon.fi

Lisätietoja antaa:
Vesa Siirilä, ympäristöinsinööri, 040 673 6821, vesa.siirila@vaasa.fi
Esa Hirvijärvi, ympäristötarkastaja, 040 777 5176, esa.hirvijarvi@vaasa.fi