Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Miljörisker vid Vasa Gamla gjuteri utreds

Publicerad: 27.5.2021

Mark- och grundvattenprovtagning görs på området intill Vasa gamla gjuteri under sommaren 2021.

I Vasa på gamla gjuteriets område undersöks mark och grundvatten i maj–juni 2021 (veckorna 22–23). Från området vid gamla gjuteriet tags prover av mark och grundvatten för vidare analyser med syfte att fastslå kvaliteten på dessa och utvärdera ifall området är förorenat samt eventuellt saneringsbehov.

Enligt uppgifter har det gamla gjuteriet varit verksamt mellan åren 1920–1970. Inga storskaliga undersökningar har gjorts på området tidigare. I samband med saneringen av en byggnad på området år 2020 togs prover på grävda jordmassor och dessa transporterades bort 2021.

Utredningen av miljörisker görs enligt en överenskommelse mellan Vasa stad och NTM-centralen i Birkaland. Utredningen är en del av den nationella ”Maaperä kuntoon” Sanering av mark -programmet som koordineras av NRM-centralen i Birkaland, vars målsättning är att identifiera, undersöka och sanera riskområden. Undersökning samt planering genomförs av FCG Oy. Utredningen blir klar inom september månad 2021.

Läs mera: maaperakuntoon.fi (endast på finska)

Vidare information:
Vesa Siirilä, miljöingenjör, 040 673 6821, vesa.siirila@vaasa.fi
Esa Hirvijärvi, miljöinspektör, 040 777 5176, esa.hirvijarvi@vaasa.fi