Ohita valikko
Nuoret istuu portailla

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Välitä nuoresta – älä välitä alkoholia alaikäiselle

Julkaistu: 29.4.2022

Alkoholin välittäminen ja alkoholin tarjoaminen herättävät erilaisen kai´un vaasalaisten mielissä. Tämä todentui katugallupissa Vaasan keskustassa vapun alla keskiviikkona 27.4.

Haastattelijoina toimivat Vamian lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan iltaopiskelijat Janne, Pauliina, Sirpa ja Karoliina. Mukana olivat myös heidän opettajansa Merja Sparv sekä Vaasan kaupungin ehkäisevän päihdetyön toiminnanohjaaja Merja Huttunen-Metsi.

Gallupissa vaasalaisilta kysyttiin seuraavat kysymykset:

Onko sinusta ok, että joku aikuinen välittää alaikäiselle alkoholia?

 • vastaajia 27
 • ei: 24
 • kyllä: 3

Onko sinusta ok, että joku aikuinen tarjoaa alaikäiselle alkoholia (esim. kotona tai juhlissa)?

 • vastaajia: 27
 • ei: 15
 • kyllä: 12

Gallupista siis selvisi, että alkoholin tarjoamiseen alaikäiselle suhtauduttiin hyväksyvämmin kuin alkoholin välittämiseen.

– Perusteluina pidettiin esimerkiksi sitä, että tarjota voi vain pienen määrän alkoholia, kuten lasillisen ylioppilasjuhlissa tai sunnuntailounaalla. Vastaajat puhuivat esimerkiksi maistamisesta ilman juopumista, eikä ns. pussikaljoittelu saanut kehuja. Oikea ympäristö ja sivistynyt alkoholin käytön malli nähtiin puoltamassa alkoholin tarjoamista vähäisissä määrin, täysikäisyyden kynnyksellä, kertoo ehkäisevän päihdetyön toiminnanohjaaja Huttunen-Metsi.

Huttunen-Metsin mukaan gallupiin vastanneiden perustelut ovat sinänsä hyvin ymmärrettäviä, mutta myös pulmallisia.

– Aikuinen voi alaikäiselle alkoholia tarjotessaan antaa signaalin alkoholin käytön sallimisesta muutoinkin ennen 18 vuoden ikää. Lainsäädäntö on luotu turvaamaan lapsen ja nuoren elämää nyt ja tulevaisuutta silmällä pitäen.

Nuoren alkoholin käyttöön liittyy terveysriskejä, vaara joutua tapaturmiin, väkivaltatilanteisiin ja monenlaiseen hyväksikäyttöön. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) muistuttaa, miksi alkoholi ei kuulu alaikäiselle sekä mitä laki sanoo ja kuka sitä valvoo.

Miksi ei alkoholia alaikäisille?

 • Alkoholin käyttö, tupakointi ja rahapelien pelaaminen voivat aiheuttaa psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja sekä riippuvuutta.
 • Nuoruus on psyykkisen ja fyysisen kehityksen kannalta tärkeää aikaa: nuorten päätöksenteko- ja arviointikyky ei ole vielä kehittynyt aikuisten tasolle ja nuoret kokevat hormonaalisia muutoksia sekä voimakkaita tunne-elämän heilahteluja.
 • Samalla suuri tarve sosiaaliselle hyväksynnälle lisää riskinottoa.
 • Lisäksi nuorten vielä kehittyvät aivot ovat aikuisten aivoja herkemmät riippuvuutta aiheuttavien tuotteiden vaikutuksille.
 • Päihteidenkäyttö ja pelaaminen altistavat riippuvuuksille ja voivat vaarantaa nuoren kehityksen.

Mitä laki sanoo ja kuka sitä valvoo?

 • Alkoholijuomien myyminen ja välittäminen alle 18-vuotiaille on kielletty.
 • Mietoa alkoholijuomaa (1,2–22 %) voidaan myydä 18 vuotta täyttäneelle ja väkevämpää alkoholijuomaa 20 vuotta täyttäneelle.
 • Alkoholijuomia ei saa myydä, jos voidaan olettaa luvatonta luovuttamista tai välittämistä.
 • Vähittäismyynnin ja anniskelun lupahallinto sekä alueellinen mainonnan valvonta kuuluu aluehallintovirastoille. Koko maan laajuisen alkoholimainonnan valvonnasta vastaa Valvira.

THL: Ikärajojen noudattaminen on yhteinen asia

THL: 10 syytä pitää kiinni nuoren päihteettömyydestä

Haastattelijoina toimivat Vamian lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan iltaopiskelijat Janne (kuvassa), Pauliina, Sirpa ja Karoliina (kuvassa).