Förbigå menyn
Nuoret istuu portailla

Artikelkategorier: Nyheter

Ta hand om den unga – förmedla inte alkohol till en minderårig

Publicerad: 29.4.2022

Att förmedla alkohol och att bjuda på alkohol väcker olika genklang hos Vasaborna.  Det här kom fram i en gatugallup i Vasa centrum inför valborg onsdag 27.4.

Som intervjuare fungerade kvällsstuderandena Janne, Pauliina, Sirpa och Karoliina inom Vamias kompetensområde för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga. Deras lärare Merja Sparv deltog också samt verksamhetskoordinatorn för Vasa stads rusmedelsförebyggande arbete Merja Huttunen-Metsi.

I gallupen ställdes följande frågor till Vasaborna:

Är det enligt dig ok att någon vuxen förmedlar alkohol till en minderårig?

 • antal som svarat: 27
 • nej: 24
 • ja: 3

Är det enligt dig ok att någon vuxen bjuder en minderårig på alkohol (t.ex. hemma eller på en fest)?

 • antal som svarat: 27
 • nej: 15
 • ja: 12

Av gallupen framkom att man förhöll sig mer accepterande till att bjuda på än till att förmedla alkohol till minderåriga.

– Motiveringarna var till exempel det att man kan bjuda på bara en liten mängd alkohol, såsom ett glas vid en studentfest eller en söndagslunch. De som svarade talade till exempel om att smaka på utan att bli berusad, och till exempel intag av större mängder fick inget gehör. Rätt miljö och en modell med en civiliserad användning av alkohol ansågs försvara servering av alkohol i små mängder, på tröskeln till myndighetsåldern, berättar verksamhetskoordinatorn för det rusmedelsförebyggande arbetet Huttunen-Metsi.

Enligt Huttunen-Metsi var motiveringarna bland dem som svarade mycket förståeliga, men också problematiska.

– En vuxen kan genom att bjuda alkohol till en minderårig ge en signal om att alkoholanvändning är tillåtet också före 18 års ålder. Lagstiftningen har skapats för att trygga barns och ungdomars liv nu och med tanke på framtiden.

Till alkoholanvändningen bland unga ansluter sig hälsorisker, fara för att råka ut för olyckor, våldssituationer och många typer av utnyttjande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) påminner om varför alkohol inte hör ihop med minderåriga samt vad lagen säger och vem som övervakar den.

Varför ingen alkohol till minderåriga?

 • Alkoholanvändning, rökning och penningspel kan ge upphov till psykiska, fysiska, sociala och ekonomiska skador samt beroende.
 • Ungdomstiden är med tanke på den psykiska och fysiska utvecklingen en viktig tid: de ungas förmåga att fatta beslut och bedöma saker har inte ännu utvecklats till en vuxens nivå och de unga upplever hormonella förändringar samt kraftiga svängningar i känslolivet.
 • Samtidigt ökar ett stort behov av social acceptans risktagningen.
 • Dessutom är de ungas hjärnor som ännu utvecklas känsligare än vuxnas hjärnor för påverkan av produkter som skapar beroende.
 • Alkohol- och droganvändning och spelande utgör en risk för beroende och kan äventyra den ungas utveckling.

Vad säger lagen och vem övervakar den?

 • Försäljning och förmedling av alkoholdrycker till personer under 18 år är förbjudet.
 • Milda alkoholdrycker (1,2–22 %) kan säljas till personer som fyllt 18 år och starkare alkoholdrycker till personer som fyllt 20 år.
 • Alkoholdrycker får inte säljas, om man kan befara att överlåtelse eller förmedling sker olovligen.
 • Tillståndsförvaltningen för detaljhandel med och servering av alkohol samt övervakningen av regional reklam hör till regionförvaltningsverken. För övervakningen av alkoholreklam som omfattar hela landet svarar Valvira.

THL: Ikärajojen noudattaminen on yhteinen asia

THL: 10 syytä pitää kiinni nuoren päihteettömyydestä

Som intervjuare fungerade kvällsstuderandena Janne (på bilden), Pauliina, Sirpa och Karoliina (på bilden) inom Vamias kompetensområde för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga. Deras lärare Merja Sparv deltog också.