Ohita valikko
Talvimaisema

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Valtuusto päätti kokouksessaan 25.3. tarkastusjohtajasta ja taloudesta

Julkaistu: 26.3.2024

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 25.3. muun muassa tarkastusjohtajan valintaa, hallintosääntöä, yhteistyösopimusta ja taloutta.

Tarkastusjohtajaksi on valittu kauppatieteiden maisteri Tiina Friman ja varasijalle kauppatieteiden maisteri Paula Granbacka.

Tarkastusjohtajan virka oli haettavana Kuntarekryssä sekä Työmarkkinatorin sivuilla 12.1.-31.1.2024. Virkaa haki hakuajan päättymiseen mennessä 10 henkilöä. Haastatteluihin valittiin neljä henkilöä. Tarkastuslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12. maaliskuuta. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hallintosääntöä muutettiin TE-uudistuksen takia

Hallintosääntöön esitetyt muutokset koskivat pääosin TE-uudistuksesta aiheutuvia asioita sekä muutamia muita tarkentavia päivityksiä.

TE-uudistuksen takia Vaasa toimii 1.1.2025 aloittavan Pohjanmaan työllisyysalueen vastuukuntana. Työllisyysalueelle perustetaan Pohjanmaan työllisyyslautakunta, joka asetetaan seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.4 ja tällöin lautakuntaan valitaan myös Vaasan edustajat.

Kuntien Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri yhteisessä Pohjanmaan työllisyyslautakunnassa on 16 jäsentä. Vastuukunta Vaasa valitsee lautakuntaan seitsemän jäsentä, Mustasaari kaksi jäsentä ja muut yhteistoiminta-alueessa mukana olevat kunnat yhden jäsenen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Yhteinen strateginen yhteistyösopimus

Valtuusto hyväksyi Pohjanmaan hyvinvointialueen, alueen kuntien ja Pohjanmaan liiton strategisen yhteistyösopimuksen.

Aluevaltuuston hyväksymässä sopimuksessa on laajasti huomioitu Vaasan kaupungin kommentit.

Sopimuksessa laaditaan strategisen yhteistyön rakenteet, mukaan lukien yhteisen tilannekuvan muodostaminen, neuvotteluaikataulu sekä yhteistyöfoorumit.

Yhteistyöfoorumit koostuvat poliittisten päätöksentekijöiden foorumista, viranhaltijajohdon yhteistyöfoorumista, yhdistysten, järjestöjen ja julkisen sektorin välisestä yhteistyöfoorumista, julkisen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien välisestä yhteistyöfoorumista sekä operatiivisista yhteistyöfoorumeista.

Keskeisiksi yhdyspinnoiksi mainitaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, opiskeluhuolto, työllisyyden hoito, maahanmuuttajien kotouttaminen sekä varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelma ja investointisuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi 18.12.2023 vuoden 2024 talousarvion noudattamisohjeet. Lautakuntia ja johtokuntia ohjeistettiin tarkistamaan tammikuussa 2024 käyttösuunnitelmat ja toiminnan tavoitteet vastaamaan kaupunginvaltuuston myöntämiä määrärahoja.

Esitys tasapainottamisohjelmasta laaditaan kevään 2024 aikana ja viedään päätöksentekoon kaupunginvaltuustolle ennen kaupunginhallituksen päätöstä vuoden 2025 talousarviokehyksestä.

Toimintakatteeseen pyydettiin kaikkiaan 545 000 euron korotusta, ja valtionosuuksia esitetään korotettavan vastaavalla summalla. Vuosikate on alkuperäisen talousarvion mukaan 27,4 miljoonaa euroa. Sisäinen rahoitus kattaa noin 44 prosenttia investointimenoista. Tilikauden alijäämä budjetoidaan edelleen 6,2 miljoonaan euroon.

Investoinneissa anottiin lisää investointimäärärahaa yhteensä 2,123 miljoonaa euroa kuntatekniikan hankkeille, jotka on aloitettu aiempina vuosina. Myös Vaasan Vesi ja Talotoimi anoivat lisämäärärahaa investointeihinsa.

Jotta voitaisiin minimoida kaupungin talouden lisätaakka, esitettiin, että pääasiassa vain GigaVaasa-alueeseen liittyvät käynnissä olevat hankkeet saavat tässä vaiheessa lisämäärärahaa.

Sundom skolan laajennusta varten esitettiin, että Vaasan Talotoimen peruspääomaa korotetaan 2,9 miljoonalla eurolla.

Kokouksessa käsiteltiin myös konserniyhteisöjen vuosiraportti vuodelta 2023.

 

 

Kokouksen esityslista liitteineen ja myöhemmin pöytäkirja löytyvät täältä. 

Kokouksen tallenne on nähtävillä 14 päivää kokouksen jälkeen täällä.