Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Jalkapallon pelaajia

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Valtuustoaloite liikunta- ja kulttuuriyhdistysten kriisiavustuksista

Julkaistu: 20.10.2020

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 19.10.2020 muun muassa valtuustoaloitetta liikunta- ja kulttuuriyhdistysten avustuksista.

Kaupunginvaltuutettu Tommi Mäki (KOK) on tehnyt valtuustoaloitteen liikunta- ja kulttuuriyhdistysten kriisiavustuksista. Aloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää alueella toimivien kulttuuri- ja liikuntayhdistysten koronviruksen takia menetettyjen maksutuottojen sekä muiden tuottojen määrän. Selvityksen pohjalta tehtäisiin esitys mahdollisesta määrärahan kohdentamisesta yhdistysten avustamiseksi ja menetettyjen maksutuottojen paikkaamiseksi mahdollisimman nopealla aikataululla.

Ylimääräinen avustuskierros vaatii määrärahaa

Vaasan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan mukaan selvitystyö ei ole mielekäs tapa työstää asiaa, vaan tämä voitaisiin korvata muiden kuntien tapaan ylimääräisellä korona-avustushakukierroksella. Ylimääräisellä korona-avustuksella, mutta myös yleisesti ottaen avustusmäärärahan nostolla, pystyttäisiin turvaamaan ja vahvistamaan kulttuurialan 3. sektorin olemassaoloa ja toimintamahdollisuuksia. Samalla tämä vahvistaisi Vaasan imagoa kulttuurikaupunkina sekä vastaisi yhä paremmin myös kulttuuri- ja liikuntaohjelman periaatteisiin. Avustusten jako edellyttää kuitenkin määrärahan osoittamista ylimääräisiin avustuksiin.

Kevään ja syksyn 2020 aikana toimijoita on avustettu muun muassa vuokravapautuksilla. Kulttuuri- ja kirjastopalvelut on ostopalveluna hankkinut kouluille ja palvelutaloille ohjelmaa ja näin tukenut osaa kulttuuritoimijoista. Liikunta-avustukset (167 000 euroa) ja kulttuuriavustukset (88 000 euroa) on tältä vuodelta jaettu. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut koronaepidemian takia lisäavustuksia.
Valtuustoaloite käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.