Förbigå menyn
Jalkapallon pelaajia

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Fullmäktigemotion om idrotts- och kulturföreningars krisunderstöd

Publicerad: 22.10.2020

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 19.10.2020 bland annat en fullmäktigemotion om idrotts- och kulturföreningars understöd.

Stadsfullmäktigeledamot Tommi Mäki (Saml) har lämnat in en fullmäktigemotion om krisunderstöd för idrotts- och kulturföreningar. I motionen föreslås det att Vasa stad utreder de avgiftsintäkter som kultur- och idrottsföreningar som fungerar på stadens område har gått miste om samt andra intäktsbelopp på grund av coronaviruset. Utifrån utredningen görs ett förslag om ett eventuellt inriktande av anslag för understödande av föreningar och reparerande av förlorade avgiftsintäkter med en så snabb tidtabell som möjligt.

En extra understödsomgång kräver anslag

Enligt kultur- och idrottsnämnden kan ett utredningsarbete inte anses vara ett vettigt sätt att bearbeta denna sak, utan detta kunde ersättas med en extra ansökningsomgång i fråga om coronaunderstöd. Med ett extra coronaepidemiunderstöd, men även generellt genom en höjning av understödsbeloppet, kunde man trygga och förstärka tredje sektorns medverkan och verksamhetsförutsättningar inom kulturbranschen.  Samtidigt skulle detta förstärka Vasas image som kulturstad samt allt bättre uppfylla även  principerna i kultur- och idrottsprogrammet. Att understöd beviljas förutsätter emellertid att anslag inriktas på extra understöd.

Under våren och hösten 2020 har aktörer understötts bl.a. med befrielser från hyror. Därtill har kultur- och bibliotekstjänster som köpservice skaffat program till t.ex. skolor och servicehem och på så sätt understött en del av kulturaktörerna. Idrottsunderstöden (167 000 euro) och kulturunderstöden (88 000 euro) har delats ut för detta år. Därtill har Undervisnings- och kulturministeriet delat ut extra understöd på grund av coronaepidemin.

Fullmäktigemotionen behandlas ännu i stadsfullmäktige.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.