Ohita valikko
Lapsi ja aikuinen päiväkodissa

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vanhemmat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatuksen palveluihin: ”Lapset viihtyvät ja toiminta on laadukasta”

Julkaistu: 12.6.2024

Vaasalaiset perheet kokevat päiväkodit paikkoina, joissa lapset viihtyvät ja vanhemmat voivat luottaa henkilökuntaan. Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen keväällä 2024 toteutetussa asiakaskyselyssä kiiteltiin myös avointa yhteistyötä henkilökunnan kanssa.

Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen asiakkaille eli varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmille tehtiin asiakastyytyväisyyskysely huhtikuussa 2024. Kysely toteutettiin verkkolomakkeella ja siitä viestittiin vanhemmille Wilman kautta.

– Kyselyn kautta saimme vanhemmilta kiitosta päiväkotien monipuolisesta ja laadukkaasta toiminnasta sekä ystävällisestä henkilökunnasta. Vanhemmat osoittavat myös selkeitä kehitysalueita, kuten viestinnän parantaminen, työtehtävien organisointi ja turvallisuuden huomioiminen, kertoo vt. varhaiskasvatusjohtaja Maria Karvonen.

Myönteistä palautetta vanhemmilta:

  • Henkilökunnan ystävällisyys ja lapsia tukeva asenne
  • Järjestelmällinen toiminta sekä kyky huomioida lasten erilaiset tarpeet
  • Avoin yhteistyö henkilökunnan kanssa
  • Lasten yksilöllisyyden huomioiminen
  • Aktiivinen kommunikaatio Wilman tai viikkokirjeiden kautta
  • Tilojen nykyaikaisuus

Useat vanhemmat korostivat kyselyn vastauksissa päiväkotien hyvää ilmapiiriä sekä henkilökunnan sitoutumista lasten hyvinvointiin, mikä luo turvallisuuden tunnetta.

Kehitettäviä asioita sekä kritiikkiä vanhemmilta:

  • Henkilökunnan vaihtuvuus
  • Ajoittainen kiire
  • Sijaisilla ei ole aina riittävää kielitaitoa.
  • Eri kulttuurien huomioimisessa nähdään parantamisen varaa.

Vanhemmat toivovat myös, etteivät henkilökunnan kirjalliset työt ja työn dokumentointi veisi aikaa lapsilta. Toisaalta osa vanhemmista toivoi parempaa viestintää ja tietoa päiväkodin arjesta, kuten viikkotiedotteita sekä aktiivisempaa Instagram-kanavien käyttöä.

Vanhemmat myös toivoivat, että yhteiset tilaisuudet kuten esimerkiksi vanhempainillat järjestettäisiin säännöllisesti.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään varhaiskasvatuksen kehittämistyössä. Päiväkodit käyvät kyselyn tuloksia läpi kehittämispäivien aikana, ja myös varhaiskasvatuksen johtoryhmä on käynyt läpi kaiken palautteen. Yhteenveto kyselyn tuloksista on myös esitelty kasvatus- ja opetuslautakunnalle.