Förbigå menyn
Lapsi ja aikuinen päiväkodissa

Artikelkategorier: Nyheter

Föräldrarna är nöjda med småbarnspedagogikens service: ”Barnen trivs och verksamheten är högklassig”

Publicerad: 12.6.2024

Familjerna i Vasa upplever daghemmen som ställen där barnen trivs och föräldrarna kan lita på personalen. I en kundenkät som gjordes inom Vasa stads småbarnspedagogik våren 2024 fick också det öppna samarbetet med personalen beröm.

Till kunderna inom Vasa stads småbarnspedagogik, dvs. föräldrarna till barnen inom småbarnspedagogiken gjordes en kundnöjdhetsenkät i april 2024.   Enkäten genomfördes med en webblankett och föräldrarna fick information om den via Wilma.

– Genom enkäten fick vi beröm av föräldrarna för den mångsidiga och högklassiga verksamheten i daghemmen och den vänliga personalen.  Föräldrarna visar också på tydliga utvecklingsområden, såsom förbättrande av kommunikationen, organiseringen av arbetsuppgifter och beaktande av säkerheten, berättar tf direktör för småbarnspedagogiken Maria Karvonen.

Positiv respons från föräldrar:

  • Vänlig personal och en attityd som stöder barnen
  • Organiserad verksamhet och förmåga att beakta barnens olika behov
  • Ett öppet samarbete med personalen
  • Beaktande av barnens individualitet
  • Aktiv kommunikation via Wilma eller veckobrev
  • Moderna lokaler

Många föräldrar betonade i svaren på enkäten den goda atmosfären på daghemmen och personalens engagemang i barnens välbefinnande, vilket ger en känsla av trygghet.

Saker som borde utvecklas och kritik från föräldrarna

  • Personalomsättningen
  • Emellanåt stress
  • Vikarierna har inte alltid tillräcklig språkkunskap.
  • När det gäller beaktande av olika kulturer finns det saker att förbättra.

Föräldrarna önskar också att personalens skriftliga arbeten och dokumenteringen av arbetet inte skulle ta tid från barnen.  Emellertid önskade en del av föräldrarna bättre kommunikation och information om daghemmets vardag, såsom veckomeddelanden och aktivare användning av Instagram-kanaler.

Föräldrarna önskade också att gemensamma tillställningar såsom exempelvis föräldramöten skulle ordnas regelbundet.

Resultaten av kundnöjdhetsenkäten utnyttjas i utvecklingsarbetet

En kundnöjdhetsenkät inom småbarnspedagogiken görs årligen.

Resultaten av enkäten utnyttjas vid utvecklingsarbetet inom småbarnspedagogiken.  Daghemmen går igenom enkätens resultat under utvecklingsdagar och också småbarnspedagogikens ledningsgrupp har gått igenom all respons.  Ett sammandrag av enkätresultaten har också presenterats för nämnden för fostran och undervisning.