Ohita valikko
Havainnekuva Vaskiluodon osayleiskaavaan hahmotelluista asuinalueista.

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaskiluodon osayleiskaava 2040 etenee ehdotusvaiheeseen

Julkaistu: 8.11.2021

Vaskiluodon osayleiskaavaehdotus 2040 on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa ja tulee nähtäville 15.11.–23.12.2021 väliseksi ajaksi. Kaavasta on mahdollista antaa palautetta nähtävilläoloaikana. Vaasan kaavoitus järjestää myös yleisötilaisuuden tiistaina 23.11. klo 17:30 pääkirjaston Draama-salissa, jolloin on mahdollista tavata yleiskaavoittajia ja tutustua kaavaehdotukseen tarkemmin.

Kaavaehdotukseen on tehty useita muutoksia luonnosvaiheesta saadun palautteen ja tarkentuneiden tietojen pohjalta. Esimerkiksi sataman ja teollisuuden laajentamistarpeet on huomioitu, asumisen määrää on tarkistettu sekä Vaskiluodon metsän luonto- ja virkistysarvojen turvaamista on vahvistettu. Kaava mahdollistaa asuinrakentamisen noin 2200 uudelle asukkaalle.

Osayleiskaavan päätavoitteena on Vaskiluodon kehittäminen yhtenäisenä alueena, osana Vaasan kaupunkialuetta. Kaavassa alueen eri intressit ja käyttötarkoitukset pyritään sovittamaan yhteen mahdollisimman hyvin.

Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana ja astuessaan voimaan se korvaa Vaasan yleiskaava 2030:n Vaskiluodon osalta. Kaavan hyväksymisestä päättää Vaasan kaupunginvaltuusto.

Vaskiluodon osayleiskaava 2040 on nähtävillä 15.11. alkaen Kaupunkiympäristön toimipisteessä osoitteessa Kirkkopuistikko 26 A tai osoitteessa www.vaasa.fi/oyk_vaskiluoto

Lisätietoja antaa:

Yleiskaavoittaja Annika Birell, puh 040 846 5173, annika.birell@vaasa.fi
Yleiskaavoittaja Jussi Telaranta, puh. 040 170 3640, jussi.telaranta@vaasa.fi