Förbigå menyn
Havainnekuva Vaskiluodon osayleiskaavaan hahmotelluista asuinalueista.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Delgeneralplanen för Vasklot 2040 framskrider till förslagsskedet

Publicerad: 8.11.2021

Förslaget till delgeneralplan för Vasklot 2040 har godkänts i stadsmiljönämnden och läggs fram under tiden 15.11–23.12.2021. Det är möjligt att ge respons på planen under den tid planförslaget är framlagt. Planläggningen i Vasa ordnar också ett möte för allmänheten tisdag 23.11 kl. 17:30 i huvudbibliotekets Dramasal, och då finns det möjlighet att träffa generalplanläggarna och bekanta sig närmare med planförslaget.

I planförslaget har flera ändringar gjorts utgående från den respons som erhölls i utkastskedet och preciserade uppgifter. Exempelvis har hamnens och industrins utvidgningsbehov beaktats, boendevolymen justerats samt tryggandet av natur- och rekreationsvärden för skogen i Vasklot fastslagits. Planen möjliggör att bostäder för cirka 2200 nya invånare byggs.

Huvudmålet med delgeneralplanen är att utveckla Vasklot som ett enhetligt område, som en del av Vasas stadsområde. I planen eftersträvas att olika intressen och användningsändamål på området ska sammanjämkas så väl som möjligt.

Delgeneralplanen har utarbetats som en områdesreserveringsplan med rättsverkan och då den träder i kraft ersätter den delgeneralplanen för Vasa 2030 i fråga om Vasklot. Beslutet om att godkänna planen fattas av stadsfullmäktige i Vasa.

Delgeneralplanen för Vasklot 2040 finns framlagd på Stadsmiljöns verksamhetsenhet på adressen Kyrkoesplanaden 26 A eller på adressen vasa.fi/vasklot-delgeneralplan-2040

Mer information ger:

Generalplanläggare Annika Birell, tfn 040 846 5173, annika.birell@vasa.fi
Generalplanläggare Jussi Telaranta, tfn 040 170 36 40, jussi.telaranta@vasa.fi