Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vastaa Huvilatien pyöräkadun asukaskyselyyn

Julkaistu: 10.6.2021

Päivitetty: 18.6.2021

Vaasan kaupunki on käynnistänyt Isolahdessa sijaitsevan Huvilatien katusaneeraushankkeen suunnittelun. Huvilatie on tarkoitus muuttaa rauhalliseksi pyöräkaduksi, jolla priorisoidaan pyöräilyn ja jalankulun turvallisuutta ja sujuvuutta.

Pyöräkatu on sekaliikenneväylä, jossa autojen on sopeutettava ajonopeus pyöräliikenteen ehtoihin ja annettava pyöräilijöille esteetön kulku. Pysäköinti on sallittua vain merkityillä pysäköintipaikoilla.

Jalankulkijoille rakennetaan jalkakäytävä. Huvilatie on osa Gerbyn ja keskustan välistä pyöräilyn aluereittiä, johon liittyy Onkilahden rantaan suunniteltava pyöräbaana. Huvilatien pyöräkadun ja Onkilahden rannan pyöräbaanan toteuttamiseen on saatu valtion avustusta.

Pyydämme nyt alueen asukkailta palautetta Huvilatien yleissuunnitelmista. Palautetta kerätään karttamuotoisella kyselyllä ja käytetään hyödyksi kadun suunnittelussa. Itse rakentaminen tapahtuu vuonna 2022 ja rakentamisen yhteydessä toteutetaan hulevesiviemäröinti niille osuuksille, joilta se vielä puuttuu. Samassa yhteydessä rakennetaan lisäksi hulevesiliittymät tonteille, joilta ne nykyisin puuttuvat.

Kyselyyn pääset vastaamaan osoitteessa: https://new.maptionnaire.com/q/22jh4pl3jur9

Kysely on auki 10.6.-23.6. Kyselyn toteuttaa WSP Finland Oy yhdessä Vaasan kaupungin kanssa. Jos sinulla on teknisiä ongelmia kyselyyn vastaamisen kanssa, voit ottaa yhteyttä Annukka Säätelään (annukka.saatela@wsp.com).

Hankkeesta antaa lisätietoja Juho Kriikkula (juho.kriikkula@vaasa.fi).