Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Noste työllistämispalvelut 5

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vuoden 2019 henkilöstöraportti on valmistunut

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 1.6.2020 muun muassa vuoden 2019 henkilöstöraporttia.

Vaasan kaupungin henkilöstön kannalta vuotta 2019 leimasivat talouden tilanne, yhteistoimintaneuvottelut sekä organisaatiomuutokset. Kaupungin henkilöstöraportista saa kokonaiskuvan henkilöstöön liittyvien asioiden tilasta ja kehityksestä.

Henkilöstöohjelman keskeiset teemat vuonna 2019 olivat valmentava johtaminen ja hyvät työyhteisötaidot, hyvinvoiva työyhteisö, asiakaslähtöinen ja innovatiivinen organisaatiokulttuuri sekä vetovoimainen, houkutteleva ja monimuotoinen työnantaja. Johtamisen ja työntekijöiden työn tueksi tehtiin arvolupaukset ja myös esimieskoulutusta järjestettiin. Digitaalisten työkalujen ja -alustojen käyttöönottoa jatkettiin ja koulutuksilla vahvistettiin muun muassa kokeilukulttuuria. Anonyymia rekrytointia lisättiin.

Henkilöstön määrä vuonna 2019 oli 5761, joista vakituisia oli 4456. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 46,2 vuotta ja naisten osuus oli noin 70 prosenttia. Avoimia työpaikkoja vuonna 2019 oli 577 kappaletta.

Kaupunginhallitus merkitsi raportin tiedoksi ja raportti käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.

Julkaistu: 02.06.2020