Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Wasa Stationin toteutussopimusta esitetään jatkettavaksi vuodella – hanketta edistetty kaikilla osa-alueilla

Julkaistu: 16.12.2021

Wasa Stationin rakentamista koskevat kaupalliset ja taloudelliset edellytykset eivät täyttyneet kaikilta osin vielä tämän vuoden aikana. Tämän vuoksi Wasa Station -hankkeen toteutussopimusta esitetään jatkettavaksi 31.12.2022 saakka. Vaasan kaupunginhallitus päättää asiasta 20.12.

Kaupungin ja YIT:n välisessä toteutussopimuksessa määritellään tarkemmin sekä rakentamista koskevat, että kaupalliset ja taloudelliset edellytykset, joiden pitää täyttyä ennen kuin hankkeessa voidaan siirtyä rakennusvaiheeseen.

Alkuperäinen toteutussopimus umpeutuu 31.12.2021. Sopimusta voidaan tarvittaessa jatkaa vuosi kerrallaan, jos toimenpiteet edellytysten saavuttamiseksi ovat edenneet osapuolten hyväksymällä tavalla.

– YIT ja kaupunki ovat syksyn aikana edistäneet Wasa Station -hanketta kaikilla sen osa-alueilla ja valmistelu on edennyt hyvässä yhteistyössä. Toteutussopimuksen mukaiset rakennuslupasuunnitelmat ovat käytännössä valmiit rakennuslupakäsittelyä varten ja toimenpidelupa maanrakennustöiden aloittamiselle on myönnetty, kaupunkiympäristön toimialajohtaja ja Wasa Station -hankkeen johtoryhmän jäsen Markku Järvelä kertoo.

Jatkoaikaa haetaan YIT:n sijoittajaneuvottelujen viivästymisen vuoksi.

– YIT on aktiivisesti edistänyt hanketta, mutta koronatilanne on tuonut mukanaan haasteita, joita ei ole pystytty ennakoimaan toteuttamissopimuksen tekohetkellä. Uskomme kuitenkin vahvasti, että YIT saa sijoittajaneuvottelut maaliin ja toteuttamispäätös saadaan tehtyä hyvissä ajoin ennen ensi vuoden loppua, Järvelä toteaa.

Wasa Stationin tilannetta on käsitelty sekä hankkeen johtoryhmässä, että toimikunnassa. Näissä molemmissa todettiin, että hanke on edistynyt tarkoituksenmukaisella tavalla ja toteuttamissopimusta voidaan sen nojalla jatkaa yhdellä kalenterivuodella.

Rakennuslupaa haetaan sen jälkeen, kun kaikki edellytykset ovat täyttyneet ja johtoryhmä esittää päätöksen tekemistä hankkeen käynnistämisestä.