Ohita valikko
Puunkaato

Puunkaatolupa

Asemakaava-alueella tapahtuviin puun kaatoihin tarvitaan lupa.

Puunkaatolupia myönnetään yleisille alueille ja kaupungin omistamille vuokratonteille.

 

Kaadettava puu omalla tontilla

Itse omistetuilla tonteilla puun kaato tapahtuu tontin omistajan vastuulla.

Tontin omistaja huomioi erilliseen maisematyölupaan liittyvät säädökset ja tekee itse arvion mahdollisesta maisematyöluvan anomisen tarpeesta.

  • Jos puunkaatotyöstä aiheutuu merkittäviä muutoksia kaupunkikuvalle, tulee tontin omistajan anoa maisematyölupa.

Lisäksi tontin omistajan tulee tarkistaa asemakaavasta puita koskevat mahdolliset suojelumääräykset.

  • Nämä ovat kirjattu asemakaavaan esimerkiksi: säilytettävä puu tai aluemääräys A/s (eli korttelialue, jolla ympäristö säilytetään).

Maisematyölupaan ja suojelumääräyksiin liittyvistä kysymyksistä voi olla yhteydessä Vaasan kaupungin kaavoitukseen.

Kaadettava puu vuokratontilla

Kaupungin omistamilla vuokratonteilla puunkaatolupa tulee anoa etukäteen Vaasan kaupungilta Kuntatekniikka/ Metsät.  Luvan anoo tontin haltija (vuokraaja) Vaasan kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa. Puunkaatolupia ei käsitellä heinäkuussa.

Jos puunkaatotyöstä aiheutuu merkittäviä muutoksia kaupunkikuvalle, tulee tontin  haltijan anoa maisematyölupa.

Lisäksi tontin haltijan tulee tarkistaa asemakaavasta puita koskevat mahdolliset suojelumääräykset.

  • Nämä ovat kirjattu asemakaavaan esimerkiksi: säilytettävä puu tai aluemääräys A/s (eli korttelialue, jolla ympäristö säilytetään).

Maisematyölupaan ja suojelumääräyksiin liittyvistä kysymyksistä voi olla yhteydessä Vaasan kaupungin kaavoitukseen.

Puunkaatolupa on voimassa toistaiseksi.

  • Jos tontin haltija muuttuu tai puunkaatolupaan liittyvät tarpeet muuttuvat, tulee tontin haltijan hakea uutta lupaa.

Puunkaatoluvan myöntää Vaasan kaupungin Kuntatekniikka/ Metsät, mihin voi olla yhteydessä lupaan liittyvissä kysymyksissä.

Vaasan kaupungin asemakaava

Ota yhteyttä

Lisätietoja: Kuntatekniikka / Metsät, ma-pe klo 8-16