Förbigå menyn

Tillstånd till trädfällning

Det krävs tillstånd för att fälla träd på detaljplaneområde.

Tillstånd beviljas för trädfällning på allmänna områden och arrendetomter som ägs av staden.

 

Trädfällning på en tomt som man själv äger

På en tomt som man själv äger sker trädfällningen på tomtägarens ansvar.

Tomtägaren bör även beakta föreskrifterna om separat tillstånd för miljöåtgärder och bedömer själv om det är nödvändigt att ansöka om tillstånd för miljöåtgärder.

  • Om fällningen av träd märkbart förändrar stadsbilden, ska tomtens ägare eller innehavare (arrendator) ansöka om tillstånd för miljöåtgärder.

Därtill ska ägaren eller innehavaren kontrollera om detaljplanen innehåller skyddsbestämmelser beträffande träden.

  • I detaljplanen anges då exempelvis: träd som ska bevaras eller områdesbestämmelsen A/s (d.v.s. kvartersområde där miljön ska bevaras).

I frågor om miljötillstånd och skyddsbestämmelser kontakta vänligen Vasa stads planläggning.

Trädfällning på en tomt som man ägs av staden

I fråga om arrendetomter som ägs av staden ska tillstånd till trädfällning ansökas på förhand hos Vasa stad, Kommuntekniken / Skogar. Ansökan om tillstånd för trädfällning görs via den elektroniska kommunikationstjänsten. Tillstånd för trädfällning behandlas inte i juli.

Om fällningen av träd märkbart förändrar stadsbilden, ska tomtens ägare eller innehavare (arrendator) ansöka om tillstånd för miljöåtgärder.

Därtill ska ägaren eller innehavaren kontrollera om detaljplanen innehåller skyddsbestämmelser beträffande träden.

  • I detaljplanen anges då exempelvis: träd som ska bevaras eller områdesbestämmelsen A/s (d.v.s. kvartersområde där miljön ska bevaras).

I frågor om miljötillstånd och skyddsbestämmelser kontakta vänligen Vasa stads planläggning.

Tillståndet för trädfällning gäller tills vidare.

  • Om tomtinnehavaren byts eller behoven i fråga om tillståndet till trädfällning förändras, ska tomtinnehavaren ansöka om ett nytt tillstånd.

Tillstånd för trädfällning beviljas av Vasa stad, Kommuntekniken / Skogar, som du kan kontakta i tillståndsärenden.

 

Vasa stadens detaljplan

Ta kontakt

Tilläggsinformation: Kommuntekniken / Skogar, må–fr kl. 8-16.