Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Jäteastia

Jätehuolto

Toimiva jätehuolto turvaa viihtyisän asuinympäristön sekä puhtaan luonnon myös tulevaisuudessa. Vaasan jätehuollosta vastaa seudun kuntien omistama Ab Stormossen Oy.

Stormossenilta saa tietoa jätteiden lajittelusta, keräys- ja vastaanottopaikoista sekä muista jätehuollon käytännön järjestämiseen liittyvistä seikoista.

Vaasan seudun jätelautakunta hoitaa kuntien lakivelvoitteiset jätehuollon viranomaistehtävät sekä muut jätehuollon kehitys- ja seurantatehtävät. Jätelautakunta myöntää poikkeuksia jätehuoltomääräyksistä. Jos esimerkiksi haluat jäteastiallesi pidennetyn tyhjennysvälin tai taloutesi haluaa liittyä yhteiseen jäteastiaan, sinun tulee anoa sitä kirjallisesti jätelautakunnan lomakkeella.

Jätehuollon toimintaa valvoo rakennus- ja ympäristölautakunta.