Förbigå menyn
Jäteastia

Avfallshantering

En fungerande avfallshantering tryggar en trivsam boendemiljö och en ren natur även i framtiden. För Vasa stads avfallshantering ansvarar Ab Stormossen Oy, som ägs av kommunerna i regionen.

Från Stormossen får man information om avfallshantering och uppsamlingsställen samt om andra praktiska frågor som gäller avfallshanteringens organisering.

Vasaregionens avfallsnämnd sköter kommunernas lagstadgade myndighetsuppgifter för ordnande av avfallshanteringen samt andra utvecklings- och uppföljningsuppgifter inom avfallshanteringen. Avfallsnämnden beviljar undantag från avfallshanteringsföreskrifterna. Ifall du vill ha tex. förlängt tömningsintervall av ditt avfallskärl eller är med i ett gemensamt avfallskärl skall du ansöka eller anmäla om detta skriftligen via avfallsnämndens blanketter.

Byggnads- och miljönämnden är övervakningsmyndighet i fråga om avfallshanteringen.

Handbok för ett fungerande avfallsutrymme

Jätevesijelppari