Ohita valikko
Ilmakuva uusitusta Mussorintiestä, jossa näkyy risteysalueen koroke ja muut hidasteet

Katselmukset

Rakennus- ja toimenpidelupapäätöksen ehdot tulee suorittaa luvan voimassaolon aikana. Ennen rakentamiseen ryhtymistä tulee tehdä rakennusvalvontaan joko aloitusilmoitus tai pitää aloituskokous. Kaikki toimenpiteet, jotka vaativat luvan on myös loppukatselmoitava.  Katselmukset tilataan suoraan tarkastajilta.

Seuraavassa on lueteltu luvalla mahdollisia edellytettyjä katselmuksia ja toimenpiteitä tavanomaisessa suoritusjärjestyksessä:

 • Aloitusilmoitus tai aloituskokous (Tarkista päätöksen lupaehdoista)
 • Rakennuksen paikan merkitseminen
 • Sijaintikatselmus
 • Sijaintikatselmus, maalämpöporakaivo
 • Rakennekatselmus
 • Hormikatselmus
 • KVV-katselmus
 • IV-katselmus
 • Sähkölaitteiden tarkastus
 • Osittainen loppukatselmus = Käyttöönottokatselmus (MRL 153 §)
 • Loppukatselmus.

Aloitusilmoitus

Jos lupapäätöksen ehdoissa on mainittu aloitusilmoitus, tehdään se ennen rakennustöihin ryhtymistä rakennusvalvontaviranomaiselle. Samalla varmistutaan siitä, että rakennuslupa on lainvoimainen ja työmaalle on nimetty ja hyväksytty tarvittavat vastaavat työnjohtajat. Aloitusilmoitukset voi tehdä rakennusvalvontaan puhelinnumeroon 0400 747 334 / Mia Tompuri

Aloituskokous
Rakentamiseen säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Aloituskokous tilataan sähköpostitse tai puhelimitse.

0400 669 443 / Tommy Wallin (tommy.wallin@vaasa.fi)
040 773 6627 / Sören Häggblad (soren.haggblad@vaasa.fi)
0400 497 800 /Juha-Pekka Hintsala (juha-pekka.hintsala@vaasa.fi)

Rakennuksen paikan merkitseminen
Rakennuksen paikan merkitseminen tilataan kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluista 0400 292 763 / Klas Blom.

Sijaintikatselmus
Sijaintikatselmus suoritetaan, kun rakennuksen perustustyö (kivijalka) on valmiina.
Sijaintikatselmus tilataan kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluista 0400 292 763 / Klas Blom.

Sijaintikatselmus, maalämpöporakaivo
Maalämpöporakaivon sijaintikatselmus suoritetaan, kun kaivo on porattu valmiiksi.
Sijaintikatselmus tilataan kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluista 0400 292 763 / Klas Blom.

Rakennekatselmus
Rakennekatselmus suoritetaan, kun rakennus on vesikattovaiheessa, ennen kuin lämmöneristystyöt aloitetaan. Rakennekatselmus tilataan sähköpostitse tai puhelimitse.

0400 669 443 / Tommy Wallin (tommy.wallin@vaasa.fi)
040 773 6627 / Sören Häggblad (soren.haggblad@vaasa.fi)
0400 497 800 /Juha-Pekka Hintsala (juha-pekka.hintsala@vaasa.fi)

Hormikatselmus
Vastaava työnjohtaja täyttää Savupiipun ja tulisijan tarkastuspöytäkirjalomakkeen (lomake löytyy alla olevasta Tarkastusasiakirjat-valikosta). Lomake tulee olla täytettynä ennen käyttöönottoa/lopputarkastusta. Lomake annetaan katselmuksen yhteydessä katselmusmiehelle.

KVV-katselmus
KVV-katselmus eli kiinteistön vesi- ja viemärikatselmus suoritetaan vaiheittain vesi- ja viemäritöiden etenemisen mukaisesti. KVV-katselmus tilataan sähköpostitse rakennusvalvonnasta osoitteesta harri.suoranta (at) vaasa.fi tai
040 569 6700 / Harri Suoranta.

IV-katselmus
Ilmanvaihtolaitteiden katselmus suoritetaan ilmanvaihtolaitteiden asennuksen yhteydessä vaiheittain. IV-katselmus tilataan sähköpostitse rakennusvalvonnasta osoitteesta harri.suoranta (at) vaasa.fi tai 040 569 6700 / Harri Suoranta.

Sähkölaitteiden tarkastus
Sähkötarkastuksen hoitaa sähköurakoitsija. Sähköurakoitsijan allekirjoittama sähkölaitteiden käyttöönottokatselmuspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksen yhteydessä.

Osittainen loppukatselmus = Käyttöönottokatselmus (MRL 153 §)
Osittainen loppukatselmus suoritetaan kohteelle silloin, kun vain osa rakennusta on valmiina otettavaksi käyttöön tai kohde ei ole kaikilta osin täysin valmiina (esim. pihatyöt kesken). Osittainen loppukatselmus tilataan sähköpostitse  tai puhelimitse.

0400 669 443 / Tommy Wallin (tommy.wallin@vaasa.fi)
040 773 6627 / Sören Häggblad (soren.haggblad@vaasa.fi)
0400 497 800 /Juha-Pekka Hintsala (juha-pekka.hintsala@vaasa.fi)

Loppukatselmus
Loppukatselmus suoritetaan, kun kaikki lupapäätöksessä vaaditut katselmukset ja tarkastukset on tehty ennen kuin rakennus otetaan käyttöön. Loppukatselmus on suoritettava luvan voimassaoloaikana. Loppukatselmus tilataan sähköpostitse tai puhelimitse.

0400 669 443 / Tommy Wallin (tommy.wallin@vaasa.fi)
040 773 6627 / Sören Häggblad (soren.haggblad@vaasa.fi)
0400 497 800 /Juha-Pekka Hintsala (juha-pekka.hintsala@vaasa.fi)

Aloitusilmoitus

Jos lupapäätöksen ehdoissa on mainittu aloitusilmoitus, tehdään se ennen rakennustöihin ryhtymistä rakennusvalvontaviranomaiselle. Samalla varmistutaan siitä, että rakennuslupa on lainvoimainen ja työmaalle on nimetty ja hyväksytty tarvittavat vastaavat työnjohtajat. Aloitusilmoitukset voi tehdä rakennusvalvontaan puhelinnumeroon 0400 747 334 / Mia Tompuri

Aloituskokous
Rakentamiseen säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Aloituskokous tilataan sähköpostitse tai puhelimitse.

0400 669 443 / Tommy Wallin (tommy.wallin@vaasa.fi)
040 773 6627 / Sören Häggblad (soren.haggblad@vaasa.fi)
0400 497 800 /Juha-Pekka Hintsala (juha-pekka.hintsala@vaasa.fi)

Rakennuksen paikan merkitseminen
Rakennuksen paikan merkitseminen tilataan kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluista 0400 292 763 / Klas Blom.

Sijaintikatselmus
Sijaintikatselmus suoritetaan, kun rakennuksen perustustyö (kivijalka) on valmiina.
Sijaintikatselmus tilataan kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluista 0400 292 763 / Klas Blom.

Sijaintikatselmus, maalämpöporakaivo
Maalämpöporakaivon sijaintikatselmus suoritetaan, kun kaivo on porattu valmiiksi.
Sijaintikatselmus tilataan kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluista 0400 292 763 / Klas Blom.

Rakennekatselmus
Rakennekatselmus suoritetaan, kun rakennus on vesikattovaiheessa, ennen kuin lämmöneristystyöt aloitetaan. Rakennekatselmus tilataan sähköpostitse tai puhelimitse.

0400 669 443 / Tommy Wallin (tommy.wallin@vaasa.fi)
040 773 6627 / Sören Häggblad (soren.haggblad@vaasa.fi)
0400 497 800 /Juha-Pekka Hintsala (juha-pekka.hintsala@vaasa.fi)

Hormikatselmus
Vastaava työnjohtaja täyttää Savupiipun ja tulisijan tarkastuspöytäkirjalomakkeen (lomake löytyy alla olevasta Tarkastusasiakirjat-valikosta). Lomake tulee olla täytettynä ennen käyttöönottoa/lopputarkastusta. Lomake annetaan katselmuksen yhteydessä katselmusmiehelle.

KVV-katselmus
KVV-katselmus eli kiinteistön vesi- ja viemärikatselmus suoritetaan vaiheittain vesi- ja viemäritöiden etenemisen mukaisesti. KVV-katselmus tilataan sähköpostitse rakennusvalvonnasta osoitteesta harri.suoranta (at) vaasa.fi tai
040 569 6700 / Harri Suoranta.

IV-katselmus
Ilmanvaihtolaitteiden katselmus suoritetaan ilmanvaihtolaitteiden asennuksen yhteydessä vaiheittain. IV-katselmus tilataan sähköpostitse rakennusvalvonnasta osoitteesta harri.suoranta (at) vaasa.fi tai 040 569 6700 / Harri Suoranta.

Sähkölaitteiden tarkastus
Sähkötarkastuksen hoitaa sähköurakoitsija. Sähköurakoitsijan allekirjoittama sähkölaitteiden käyttöönottokatselmuspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksen yhteydessä.

Osittainen loppukatselmus = Käyttöönottokatselmus (MRL 153 §)
Osittainen loppukatselmus suoritetaan kohteelle silloin, kun vain osa rakennusta on valmiina otettavaksi käyttöön tai kohde ei ole kaikilta osin täysin valmiina (esim. pihatyöt kesken). Osittainen loppukatselmus tilataan sähköpostitse  tai puhelimitse.

0400 669 443 / Tommy Wallin (tommy.wallin@vaasa.fi)
040 773 6627 / Sören Häggblad (soren.haggblad@vaasa.fi)
0400 497 800 /Juha-Pekka Hintsala (juha-pekka.hintsala@vaasa.fi)

Loppukatselmus
Loppukatselmus suoritetaan, kun kaikki lupapäätöksessä vaaditut katselmukset ja tarkastukset on tehty ennen kuin rakennus otetaan käyttöön. Loppukatselmus on suoritettava luvan voimassaoloaikana. Loppukatselmus tilataan sähköpostitse tai puhelimitse.

0400 669 443 / Tommy Wallin (tommy.wallin@vaasa.fi)
040 773 6627 / Sören Häggblad (soren.haggblad@vaasa.fi)
0400 497 800 /Juha-Pekka Hintsala (juha-pekka.hintsala@vaasa.fi)

Käyttö - ja huolto-ohje (MRL 153 § ja MRA 66 §)

Loppukatselmusta haettaessa tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen, jos sellainen on määrätty laadittavaksi, olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen sellaisia korjaus- ja muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa.

Käyttö- ja huolto-ohje sisältää rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten.

Tarkastusasiakirjat

Rakennustyön tarkastusasiakirja (MRA 77 §)

Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjaan merkitään myös rakennuttajan, suunnittelijan, urakoitsijan tai käytetyn asiantuntijan perusteltu huomautus, joka koskee rakennussuorituksen poikkeamista säännösten mukaisuudesta.

Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.

Maalämmön tarkastusasiakirja

Savupiipun ja tulisijan tarkastuspoytakirja

Vesi- ja viemärilaitteistot tarkastusasiakirjan yhteenvetolomake

Ilmanvaihtolaitteistot tarkastusasiakirjan yhteenvetolomake

 

 

Uuden rakennuksen energiatodistus (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 6 §)

Ennen rakennuksen käyttöönottoa energiaselvityksen laatijan on varmennettava energiaselvitykseen sisältyvä energiatodistus.

Finlex- Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Yhteystiedot