Ohita valikko

Laulujoutsen

Cygnus cygnus

Laulujoutsen. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Laulujoutsen on muuttolintu, joka siirtyy talven ajaksi eteläiselle Itämerelle ja Pohjanmeren rannikolle asti. Lajin muuttokausi vaihtelee hyvin paljon vuosittain vallitsevien sääolojen mukaan. Leutoina syksyinä lajin päämuutto etelään saattaa venyä jopa joulukuulle asti. Keväisin ensimmäiset yksilöt palaavat Vaasaan tavallisimmin maaliskuussa. Muuttoaikoina laulujoutsenet levähtävät satapäisinä parvina Vaasan Söderfjärdenin peltoaukealla. Keväällä paras katseluaika osuu huhtikuulle, syksyisin suurimmat parvet nähdään lokakuussa. Laulujoutsen on Euroopan unionin lintudirektiivillä suojeltu laji.

  • Pituus 145-160 cm
  • Pesä maassa
  • Talvehtii Länsi-Euroopassa
  • Syö vesikasveja ja jyviä

Elinympäristö. Laulujoutsen pesii matalissa, rehevissä merenlahdissa ja sisäjärvillä ja -lammilla sekä soilla.

Esiintyminen Vaasassa. Kartoitusvuosina 2005-2008 laulujoutsenia havaittiin noin 50 paikalla. Suurin osa havainnoista tehtiin saaristosta. Suojelusyistä levinneisyyskarttaa ei julkaista.