Ohita valikko

Kosteikkolajit

Kosteikolla tarkoitetaan luontotyyppejä, jotka sijoittuvat maa-alueen ja avoveden välille. Myös märät ja vettyneet maa-alueet ovat kosteikkoja. Kosteikkoja ovat esimerkiksi ruovikoituneet matalat merialueet, suot, tulvametsät ja virtaavat vedet. Kosteikoilla viihtyvät esimerkiksi kurki, taivaanvuohi, ruokokerttunen ja pajusirkku.

On olemassa monia erityyppisiä kosteikkoja. Kuva Jan Nyman.