Förbigå menyn

Sångsvan

Cygnus cygnus

Sångsvan. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Sångsvanen är en flyttfågel som tillbringar vintrarna på södra Östersjöns och Nordsjöns kuster. Tidpunkten för flytten varierar från år till år beroende på vädret. Under milda höstar kan flytten ske först i december. De första sångsvanarna som anländer till Vasa på våren kommer vanligtvis i mars. Under flyttperioden kan man se flockar på över hundra sångsvanar på Söderfjärdens vidsträckta åkrar. April är den bästa tiden att spana in svanarna på våren och på hösten syns de största flockarna i oktober. Sångsvanen är skyddad enligt den europeiska unionens fågeldirektiv.

  • Längd 145-160 cm
  • Häckar på marken
  • Övervintrar i Västeuropa
  • Äter vattenväxter och säd

Livsmiljö. Sångsvanen häckar vid grunda, näringsrika havsvikar och insjöar samt vid mossar.

Förekomst i Vasa. Under inventeringsåren 2005-2008 noterades sångsvanar på ca 50 platser. Den största delen av observationerna gjordes i skärgården. Av skyddsorsaker publiceras ingen utbredningskarta.