Ohita valikko

Liro

Tringa glareola

Liro on harvalukuinen pesimälintu Vaasassa. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Liro on Suomessa yleinen kahlaaja, joka viihtyy erityisesti Pohjois-Suomen laajoilla soilla. Lajin pesimäkannaksi on Suomessa arvioitu 300 000-450 000 paria. Liro on muuttolintu, joka saapuu maahamme toukokuussa ja muuttaa talvehtimaan Afrikkaan heinä-syyskuussa. Liro on Euroopan unionin lintudirektiivillä suojeltu laji.

  • Pituus noin 20 cm
  • Pesä maassa kasvillisuuden suojassa
  • Muuttaa talveksi Afrikkaan
  • Ravintona hyönteiset, hämähäkit, madot ja nilviäiset

Elinympäristö. Liro pesii aukeilla, kosteilla niityillä ja kosteikoilla sekä vähäpuustoisilla soilla.

Esiintyminen Vaasassa. Pesimälinnuston kartoituksessa Vaasassa liro todettiin harvalukuiseksi pesimälinnuksi. Se löytyi vain muutaman tutkimusruudun alueelta. Lajin harvalukuisuus Vaasassa selittyy alueemme soiden vähäisellä määrällä. Varmimmin liron voi nähdä kevätmuuton aikaan toukokuussa Eteläisellä Kaupunginlahdella. Suojelusyistä levinneisyyskarttaa ei julkaista.