Förbigå menyn

Grönbena

Tringa glareola

Grönbenan är en sällsynt fågel i Vasa. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Grönbenan, som trivs bäst på de vidsträckta mossarna i norra Finland, är en allmän vadare i hela landet. Man uppskattar att det häckande beståndet i Finland uppgår till 300 000 – 450 000 par. Grönbenan är en flyttfågel som anländer till vårt land i maj och mellan juli och september flyttar den till Afrika för att övervintra. Arten är skyddad enligt den europeiska unionens fågeldirektiv.

  • Längd ca 20 cm
  • Häckar på marken i skydd av växtlighet
  • Övervintrar i Afrika
  • Livnär sig på insekter, spindlar, maskar och blötdjur

Livsmiljö. Grönbenan häckar på öppna, fuktiga ängar och våtmarker och på mossar där träden växer glest.

Förekomst i Vasa. När det häckande fågelbeståndet karterades kunde man konstatera att grönbenan är en sällsynt häckfågel i Vasa. Den hittades endast på några av undersökningsrutorna och det förklaras av att det finns få mossar på stadens område. Om man vill se grönbenan är chansen störst på Södra Stadsfjäden under vårflytten i maj. På grund av skyddsorsaker publiceras ingen utbredningskarta.