Ohita valikko

Pikkulokki

Larus minutus

Pikkulokin tunnistaa sen mustahkoista siivenalustoista. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Pikkulokki on uusi itäinen tulokas Suomen pesimälinnustossa. Ensihavainnot lajista on tehty 1860-luvulla. Tämän jälkeen pikkulokki on laajentanut esiintymisaluettaan ja lajin pesimäkanta on runsastunut huomattavasti. 1990-luvun loppupuolella pikkulokkien Suomen pesimäkannan kooksi arvioitiin noin 8 000-13 000 paria. Pikkulokki on Euroopan unionin lintudirektiivillä suojeltu laji.

  • Pituus noin 26 cm
  • Pesä maassa
  • Muuttaa talveksi Välimeren alueelle
  • Ravintona hyönteiset

Elinympäristö. Pikkulokki on rehevien lintujärvien asukas. Se pesii yhdyskuntina pienillä järvien saarilla ja luodoilla. Vaasassa laji on pesinyt myös rannikon lokkiluodoilla.

Esiintyminen Vaasassa. Pikkulokki on harvalukuinen pesimälaji. Pikkulokki on havaittu pesimäaikaan touko-heinäkuussa noin 20 paikassa. Pikkulokin tapaa varmimmin Sundominlahdella tai Pukinjärvellä toukokuun loppupuolella. Laji eroaa muista lokeista pienen koon ja ääntelyn perusteella. Suojelusyistä levinneisyyskarttaa ei julkaista.