Ohita valikko

Rytikerttunen

Acrocephalus scirpaceus

Rytikerttunen piilottelee taitavasti ruovikon suojassa. Kuva Arto Juvonen.

Yleistä. Rytikerttunen on uudistulokas Suomen lintulajistossa. Se on alkanut levittäytyä Suomeen lounaisrannikolta käsin noin 1920-luvulla. Nykyään laji pesii pääosin Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta rannikolla lajin pohjoisimmat pesimäalueet ovat Limingan laajoissa ruovikoissa.

  • Pituus 13 cm
  • Pesä ruovikossa
  • Talvehtii Afrikassa
  • Ravintona hyönteiset ja hämähäkit

Elinympäristö. Rytikerttunen on ruovikoiden tyyppilaji. Se viihtyy erityisesti ruovikoiden uloimmissa, vedessä kasvavissa osissa. Myös korkeat ruovikot ovat rytikerttusen suosituinta elinympäristöä.

Esiintyminen Vaasassa. Rytikerttunen on erittäin harvalukuinen pesimälintu. Se on kartoituksissa löytynyt vain noin kymmeneltä atlasruudulta. Rytikerttunen on yölaulaja ja sen laulua voi kuulla vain toukokuun lopun ja kesäkuun välisenä aikana. Pariutumisen jälkeen useimmat koiraat lopettavat yöllisen soidinlaulunsa. Rytikerttusen laulua voi kuulla Öjskatanilla ja Sundominlahdella.