Ohita valikko

Tavi

Anas crecca

Kuvan koirastavi on naarasta värikkäämpi. Koiraan pää on ruskea ja silmäjuova on metallinkiiltoisen vihertävä. Tavin erottaa sorsaparvesta sen kirkkaan heleästä ”krlik” –kutsuäänestä. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Tavi on Suomen pienin puolisukeltajasorsa. Puolisukeltajalla tarkoitetaan lintulajia, joka ravintoa hakiessaan sukeltaa vain puoliksi vedenpinnan alapuolelle. Tavi on sinisorsan jälkeen yleisin sorsalintu. Laji on erityisesti pienvesien kuten lampien ja ojanvarsien tyyppilaji.

  • Pituus 34-38 cm
  • Pesä maassa kasvillisuuden suojassa
  • Muuttaa talveksi Länsi- ja Lounais-Eurooppaan
  • Ravintona pääasiassa hyönteiset nilviäiset, vesikasvien siemenet

Elinympäristö. Tavi pesii lähes kaikenlaisissa vesistöissä. Sen tapaa varmimmin reheviltä sisäjärviltä, merenlahdilta tai pieniltä lampareilta. Ojanvarret ovat myös tavin suosiossa.

Esiintyminen Vaasassa. Lintuatlaksen maastotöiden aikana tavi havaittiin noin 80:llä tutkimusruudulla. Laji on levinnyt tasaisesti Vaasan kaupungin alueelle. Se pesii sekä mantereen vesistöissä että merensaaristossa. Saaristossa tavi pesii metsäpeitteisillä saarilla harvalukuisena, mutta puuttuu ulkosaariston puuttomilta lintuluodoilta.