Förbigå menyn

Kricka

Anas crecca

Krickhanen är färggrannare än honan. Hanens huvud är brunt med en metallisk grön strimma vid ögat. I en andflock känner man igen krickan på dess lockläte, ett klart, ljust ”krrik”. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Krickan är den minsta bland Finlands halvdykaränder. En halvdykare är en fågel som dyker med endast halva kroppen under vatten då den söker föda. Näst efter gräsanden är krickan vår vanligaste andfågel. Speciellt för små sjöar och dikeskanter är arten en typfågel.

  • Längd 34-38 cm
  • Häckar på marken i skydd av växtligheten
  • Övervintrar i västra och sydvästra Europa
  • Livnär sig i huvudsak på insekter, blötdjur och frön från vattenväxter

Livsmiljö. Krickan häckar i nästan alla sorts vattendrag. Säkrast påträffas den i näringsrika insjöar, havsvikar eller små skogssjöar. Krickan trivs också längs dikeskanter.

Förekomst i Vasa. Under fältarbetet med fågelatlasen påträffades krickan i ca 80 undersökningsrutor. Arten finns jämnt spridd över Vasa stads område. Den häckar både i vattendrag på fastlandet och i skärgården. Krickan häckar fåtaligt på skogsbevuxna öar i skärgården, men saknas helt på de trädlösa fågelgrynnorna i den yttre skärgården.