Ohita valikko

Varpunen

Passer domesticus

Varpunen on seurallinen lintu. Se viihtyy parvissa asutuksen tuntumassa. Pesä rakennetaan rakennuksen koloihin, joskus pihapiirin linnunpönttöön. Usein laji pesii kaksi-kolme kertaa pesimäkauden aikana. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Varpunen on useimmille ihmisille tuttu pihalintu kaupunkien keskustoissa, omakotialueilla sekä maaseudulla kylissä. Laji on taantunut Suomessa viimeisten 22 vuoden seurantajakson aikana noin 55 % . Syyksi epäillään mm. maatalousympäristössä tapahtuneita muutoksia.

  • Pituus 17 cm
  • Pesä rakennuksessa tai pöntössä
  • Paikkalintu
  • Ravintona hyönteiset, leivänmurut, siemenet ja jyvät

Elinympäristö. Varpunen on kulttuurilintu. Se pesii kaikkialla ihmisen seuralaisena. Alueilla, joilla on ihmisasutusta, sieltä tavallisimmin löytyy myös varpunen. Asumattomia seutuja ja saaristoa laji karttaa.

Esiintyminen Vaasassa. Varpunen pesii noin 80 atlasruudulla. Levinneisyys noudattelee kohtalaisen tarkasti rakennettujen alueiden rajoja. Paikoin kaupungeissa varpusten määrät ovat vielä kohtalaisen runsaita.