Förbigå menyn

Gråsparv

Passer domesticus

Gråsparvshona.  Bild Jan Nyman.

Allmänt. Gråsparven är för de flesta människor en känd gårdsfågel i stadscentra, på egnahemshusområden och i byar på landet. Under den senaste 22 år långa uppföljningsperioden i Finland har arten minskat med ca 55 %. Bland annat förändringar i lantbruksmiljön misstänks ligga bakom minskningen.

  • Längd 17 cm
  • Häckar i spillkråkehål eller i holkar
  • Stannfågel
  • Livnär sig på insekter, frön och säd

Livsmiljö. Gråsparven är en kulturfågel. Den häckar överallt i människors sällskap. På områden där människor bor hittas i allmänhet också gråsparven. Arten undviker obebodda områden och skärgården.

Förekomst i Vasa. Gråsparven häckar inom ca 80 atlasrutor. Utbredningen följer tydligt gränserna för bebyggda områden. I staden är mängden gråsparvar ställvis fortfarande relativt hög.