Ohita valikko

Mustapääkerttu

Sylvia atricapilla

Kuvassa mustahuppuinen mustapääkerttukoiras. Naaraalla huppu on ruskea. Kuva Jouni Kannonlahti.

Yleistä. Mustapääkerttu on lehtometsien harvalukuinen pesimälintu Suomessa. Lajin pesimäkannat ovat kasvaneet Suomessa 1950-luvun jälkeen. Viimeisimmän Suomessa tehdyn valtakunnallisen lintuatlastutkimuksen mukaan Etelä-Suomen alueella mustapääkerttuja pesii keskimäärin noin 0.3 paria neliökilometrin kokoisella alueella. Vaasassa tehdyissä pesimälinnustolaskennoissa parhailla alueilla mustapääkerttuja on pesinyt 1.4 p/km².

  • Pituus 15 cm
  • Pesä pensaassa tai muun aluskasvillisuuden kätkössä
  • Talvehtii Lähi-Idässä ja Etelä-Euroopassa
  • Ravintona hyönteiset, hämähäkit, marjat

Elinympäristö. Mustapääkerttu on lehti- ja sekametsien varpuslintu. Sen suosituinta elinympäristöä ovat puustoltaan varttuneet lehdot, joissa on korkea sekä rehevä aluskasvillisuus. Helpoiten mustapääkertun löytää Vaasasta rantalehdoista esimerkiksi Vaskiluodosta, Gerbystä, Suvilahdesta tai Onkilahdelta.

Esiintyminen Vaasassa. Mustapääkerttu on havaittu pesimäaikaan Vaasassa 90 atlasruudun alueella. Lajin esiintymisen painopiste on kulttuurialueilla. Mustapääkerttu näyttääkin suosivan rakennettujen alueiden tuntumassa olevia reheviä, lehtomaisia metsiköitä.