Förbigå menyn

Svarthätta

Sylvia atricapilla

Svarthättehanen har svart hätta medan honans är rödbrun. Bild Jouni Kannonlahti.

Allmänt. Svarthättan häckar fåtaligt i lövskogar i Finland. Efter 1950-talet har de häckande bestånden dock vuxit i landet. Enligt den senaste landsomfattande fågelatlasundersökningen häckar det i medeltal ca 0,3 par svarthätta per kvadratkilometer i södra Finland. Räkningar av häckfåglarna i Vasa har visat att svarthättan häckar med en täthet på 1,4 par/km² inom de bästa områdena.

  • Längd 15 cm
  • Häckar i en buske eller i skydd av annan undervegetation
  • Övervintrar i Mellanöstern och Sydeuropa
  • Livnär sig på insekter, spindlar och bär

Livsmiljö. Svarthättan är en tätting som lever i löv- och blandskog. Främst föredrar den lundar med äldre trädbestånd och hög och frodig undervegetation. Enklast hittas svarthättan i Vasas strandlundar, till exempel på Vasklot, i Gerby, Sunnanvik eller vid Metviken.

Förekomst. Under häckningssäsongen har svarthättan observerats i ca 90 atlasrutor i Vasa. Tyngdpunkten i utbredningen ligger inom kulturområden. Svarthättan tycks också föredra frodiga, lundartade skogar i närheten av bebyggelse.