Ohita valikko

Lehtimetsälajit

Lehtimetsällä tarkoitetaan lehtoja ja kangasmetsiä, jotka ovat lehtipuuvaltaisia. Lehtimetsillä tarkoitetaan myös lehtipuuvaltaisia talousmetsiä. Tyypillisiä puulajeja lehtimetsissä ovat koivu, haapa, harmaa- ja tervaleppä sekä tuomi. Osa lehtimetsien lintulajeista kelpuuttaa elinympäristökseen hoidetun lehtimetsänkin, mutta esimerkiksi pikkutikka, satakieli sekä kultarinta ovat vaativampia elinympäristönsä suhteen. Nämä lajit mieltyneet metsiin, joissa puusto on moni-ikäistä. Varttuneet lehtimetsät, joissa pensaskerros on runsas, ovat linnustoltaan lajirikkaimpia.

Lehtimetsä. Kuva Aaro Toivio.