Ohita valikko

Pikkutikka

Dendrocopos minor

Pikkutikkakoiraan päälaki on punainen. Kuva Christer Hangelin.

Yleistä. Pikkutikka on Suomen pienin tikkalintu. Se muistuttaa värityksensä puolesta suuresti harvinaista valkoselkätikkaa, mutta on kooltaan sitä paljon pienempi ja rakenteeltaan hennompi. Lisäksi pikkutikan alaperässä ei ole punaista valkoselkätikan tapaan. Pikkutikka vierailee joskus syksyisin ja talvisin ruokintalaudoilla, jolloin sen erottaa käpytikasta helposti pienen koon perusteella.

  • Pituus noin 16 cm
  • Pesä kaiverretaan lahonneeseen lehtipuuhun
  • Syksyisin erityisesti nuoret linnut vaeltavat etelämmäksi
  • Ravintona hyönteiset

Elinympäristö. Pikkutikka on lehtimetsien pesimälintu. Se viihtyy rantalehdoissa, luonnontilaisen kaltaisissa sekametsissä, hakamaiden vanhoissa sekametsissä ja laajoissa puistoissa. Pikkutikan pesä saattaa sijaita lehtoalueen ulkopuolella lahonneessa lehtipuussa, mutta ravinto poikasille haetaan rehevän lehdon suojista.

Esiintyminen Vaasassa. Pikkutikka on Vaasassa harvalukuinen pesimälintu. Se havaittiin atlasvuosina 26 selvitysruudulla. Pikkutikka pesii sekä saariston lehti- ja sekametsissä että rannikon rehevissä lehdoissa. Vaasan kaupungin tuntumassa pikkutikan löytää parhaiten huhti-kesäkuun aikana esimerkiksi Gerbystä, Suvilahdesta tai Vaskiluodosta.