Förbigå menyn

Mindre hackspett

Dendrocopos minor

Mindre hackspetthanens hjässa är röd. Bild Christer Hangelin.

Allmänt. Mindre hackspett är Finlands minsta hackspett. Dess färger påminner mycket om den sällsynta vitryggiga hackspettens, men till storleken är den mycket mindre och klenare byggd. Den röda undergumpen saknas hos mindre hackspett, något som vitryggig hackspett däremot har. Under höst och vinter kan mindre hackspett ibland besöka fågelbord, där den skiljs från större hackspett på grund av storleken.

  • Längd ca 16 cm
  • Hackar ut boet i ett murket lövträd
  • På höstarna vandrar speciellt unga fåglar söderut
  • Livnär sig på insekter

Livsmiljö. Mindre hackspett häckar i lövskogar. Den trivs i strandlundar, naturenliga blandskogar, i hagmarkernas gamla blandskogar och i stora parker. Boet kan finnas utanför lundområdet i ett murket lövträd, men ungarna söker sin näring i skydd av de frodiga lundarna.

Förekomst i Vasa. Mindre hackspett häckar fåtaligt i Vasa. Under atlasåren noterades den i 26 rutor. Mindre hackspett häckar både i skärgårdens löv- och blandskogar och längs kusten i frodiga lundar. I närheten av Vasa stad påträffas den bäst under april-juni till exempel i Gerby, Sunnanvik eller på Vasklot.